Verder met LEV

Symposium 6 november 2019

Locatie: Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek
Datum: 6 november 2019
Tijdstip: 9.30 uur – 16.00 uur
Accreditatie: SKJ KNMG FGzP NVO

Ga direct naar inschrijven!

Verder met LEV; Leer Elkaar Vertrouwen

Het project LEV in de zorg wil krachten en kennis van professionals in de zorg mobiliseren om nieuwe beweging, nieuwe verbindingen te creëren. De ervaringen uit het verleden kritisch bekijken om te leren van wat er misging: wat kan beter? Daar is lef voor nodig, je kwetsbaar durven opstellen, erkennen wat niet effectief was.
Met behulp van mini-documentaires van ervaringsdeskundigen, zowel hulpvragers als hulpverleners, kijken we een laagje dieper, naar de mensen achter de problemen, de mensen achter de regels.

LEV gaat over de ontmoeting, luisteren naar elkaar, ervaringen delen, elkaar inspireren. Niet zeggen hoe het moet, maar voelen wat anders kan en dat gewoon gaan doen. We komen bij elkaar in verschillende creatieve en actieve werkvormen en dat geeft nieuwe energie in je werk.

Het symposium is bestemd voor iedereen die werkt met jeugd en gezinnen zoals (huis-)artsen, gedragswetenschappers, onderwijzend personeel, psychologen, psychiaters, voogden, jeugdhulpverleners,
systeemtherapeuten, wijkagenten, (kinder-)rechters, bestuurders en
beleidsmakers.

Programma: “Verder met LEV”

WELKOM EN INTRODUCTIE

Charlotte van der Wall en Elbert-Jaap Schipper – KieN

SPREKERS

Sandra Buith & Lian Nijenhuis : Deep Democracy
Femy Wanders : Kind in Gezond Systeem (KINGS)
Pieter van der Zwan : Jeugdzorg foar Fryske Bern
Charlotte van der Wall en Elbert-Jaap Schipper : KieN

DOCUMENTAIRES

Jeugdhulpverleners aan het woord

WORKSHOP DEEP DEMOCRACY

Sandra Buith & Lian Nijenhuis

Meer lezen over het programma? Maak kennis met de sprekers!

Kosten

  • € 175,00 per persoon
  • € 300,00 bij aanmelding van 2 personen (tegelijk)
Alle deelnemers ontvangen het boek: ‘Als het misgaat thuis‘ van Paulien Bom & Herman Baartman
Accredatie voor SKJ, KNMG, FGzP, NVO

LEV Programma

Maak kennis met de sprekers

DEEP DEMOCRACY

LEV in de zorg, een nieuwe beweging waarin verschillende bloedgroepen samen verbetering willen brengen in de Jeugdzorg. Met hoofd en hart. Tijdens het symposium gebruiken we verschillende manieren om met elkaar in gesprek te gaan, aan de hand van stellingen en casuïstiek. Bij Deep Democracy gaat het niet over: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar over: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Wat zouden we dan een grootste dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen op een management dag? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego’s.

Deep Democracy is een internationale aanpak/methode die is ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis, na het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika. Het is een aanpak voor het begrijpen van en werken met groepsdynamiek en maakt krachtige transformaties mogelijk. De methode heet ‘democratisch’, omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet, dat iedereen verschillend is en dat de kwaliteit van dialoog, overleg en besluiten het grootst is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is ‘deep’ omdat er als dat nodig is ook ruimte wordt gegeven aan diepere gevoelens en emoties die leven in een groep. Die zijn immers onlosmakelijk verbonden aan meningen, perspectieven, overtuigingen, oordelen en waarden. Gesprekken worden eerlijker en realistischer waardoor er draagvlak ontstaat voor het werken aan het hoogst haalbare.

DEEP DEMOCRACY NOORD
Sandra Buith en Lian Nijenhuis vormen de vaste kern van Deep Democracy Noord. Een collectief dat bestaat uit twee vaste facilitators/ instructors uit het Noorden van Nederland met een netwerk van co-facilitators.

Sandra Buith
Facilitator | Trainer | Coach | Deep Democracy | Samensturing | Iedere stem telt

Sandra Buith woont in Oentsjerk en is werkzaam als gespreksleider, trainer en (team)coach in het Noorden. Zij is gecertificeerd Deep Democracy instructor en facilitator. Met veel enthousiasme levert zij een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen in organisaties. Zij verbindt daarbij organisatiekennis met psychologisch inzicht vanuit haar achtergrond als HRD-adviseur en toegepast psycholoog. Met haar natuurlijke en positieve aanpak dringt zij snel door tot de kern.

Lian Nijenhuis
Facilitator | Deep Democracy | Organisatieadviseur | Toezichthouder

Lian Nijenhuis woont in Mildam en is verbinder in arbeidsverhoudingen, organisatieadviseur, toezichthouder, econoom van huis uit en gespreksleider. Zij is gecertificeerd Deep Democracy instructor en facilitator. Als procesbegeleider schept zij ruimte en geeft vertrouwen aan dat wat gezegd en gedaan moet worden. Zij is een nuchtere en energieke aanjager met de focus op resultaat. Vanuit een open en intuïtieve blik legt zij op een eerlijke manier bloot wat er speelt.

Kind in gezond systeem (KINGS)

Een behandeling voor kinderen met vroegkinderlijk trauma en hun ouders in de klinische situatie.

Sinds 2008 is bij Accare, binnen de klinische zorg ,een gefaseerde behandeling ontwikkeld voor kinderen en hun ouders waarbij sprake is van vroegkinderlijk interpersoonlijk trauma.

De kinderen, en veelal ook de ouders,  zijn vaak het slachtoffer geweest van ingrijpende gebeurtenissen zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik en gepest door leeftijdgenoten,. De gezinnen kenmerken zich door gedragsproblemen bij het kind en hechtingsproblemen tussen ouder en kind. Zowel de ouders als het kind voelen zich onveilig in de wereld, hebben weinig zelfvertrouwen en vinden het moeilijk om anderen te vertrouwen.

In deze lezing wordt gepresenteerd hoe we de behandeling van deze kinderen en hun ouders vormgeven. Deze doelgroep maakt een gecombineerde behandeling van zowel ouders als kind noodzakelijk. De ouders worden samen met hun kind opgenomen. Dit is een uitdaging voor de therapeut en het behandelteam.
De behandeling bestaat uit drie fasen en bevat verschillende elementen zoals, Thuisbehandeling met Ondersteuning van Videoanalyse (TOV), Motivation – Adaptive Skills – Trauma Resolution protocol (MASTR), CGT en EMDR, en wordt uitgevoerd door zowel de therapeut als de gezinsbehandelaren op de behandelgroep.

Femy Wanders
Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut bij Accare

MET ‘LEV’ AAN DE SLAG

Pieter zal spreken over de Friese aanpak van de transformatie in de jeugdzorg, waarin het thema sociale innovatie een centrale plek heeft.

In de joodse traditie betekent Lev ook wel ‘hart’: het lef en de moed hebben om dappere stappen te zetten.
Als je met ‘Lev’ aan de slag gaat, vind je weerbarstigheden op je pad en kun je weerstand verwachten. De ingewikkelde problemen in de jeugdzorg kunnen we alleen oplossen vanuit wederzijds vertrouwen en samenwerking. Wérkelijke transformatie komt tot stand wanneer alle stappen van het proces van sociale innovatie goed worden doorlopen.

Pieter van der Zwan
Programmaleider 'Foar Fryske Bern' & kwartiermaker Hoogspecialistische Jeugdzorg | Bestuur & Toezicht

Als programmaleider is Pieter van der Zwan in nauwe samenwerking met de Friese gemeenten, SDF en ketenpartners, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Fries Actieplan Foar Fryske Bern en het Convenant Hoogspecialistische Jeugdzorg Friesland. Daarnaast is hij actief in het toezichthouden in het onderwijs en het (openbaar) bestuur.

LEV

Elbert-Jaap Schipper, psychiater en Charlotte van der Wall, klinisch psycholoog zijn oprichters van KieN en bedenkers van LEV, geïnspireerd door gesprekken met kinderen, ervaringsdeskundigen, ouders, regiecentrum BV, gebiedsteam, JGZ, Jeugdhulp Friesland, een jurist en lid van onderzoekscommissie de Winter, een kinderrechter en andere professionals in de zorg.

Beiden hebben veel gewerkt met kinderen in complexe gezinssituaties en proberen vanuit echt contact en samenwerking te komen tot betere oplossingen voor iedereen. Ervaring leert ook dat de praktijk van alledag doordendert en dat alles wat je aandacht geeft groeit. Soms moet je de boel even stil zetten om te analyseren wat er beter kan, echt contact te maken met collega’s in het veld en benoemen wat er niet goed gaat. Verder met LEV is zo’n dag, een dag waarop alles even stilstaat en we met elkaar kijken naar de situatie in de jeugdzorg in Friesland. Wat doen we goed, wat kan beter, hoe blijven we effectief en geïnspireerd. Daarom op deze dag niet alleen jeugdzorgwerkers, maar ook advocaten, kinderrechters, beleidsmakers en collega’s uit de volwassen GGZ. Met elkaar kunnen we meer doen in Friesland. Als ook alle stemmen ruimte krijgen, ieder geluid belangrijk is en wordt meegenomen in het vervolg.

In opdracht van KieN hebben Saskia Gubbels en Magda Augusteijn, fimmakers uit Amsterdam, 3 minidocumentaires gemaakt van professionals in de zorg. Dit als aanvulling op de eerder gemaakte 4 minidocumentaires over ervaringsdeskundigen. Tijdens het symposium “verder met LEV” zullen de mooi in beeld gebrachte verhalen van onze collega’s een rode draad spelen. Verhalen die herkenbaar zijn, steun geven en als inspiratie dienen om te bespreken wat er anders kan. Met Lef. En LEV.

De minidocumentaires vertonen 4 collega’s, 4 mooie persoonlijkheden die met hun hart voor dit vak gekozen hebben, bevlogen en gedreven. Met mooie momenten en minder mooie momenten uit hun werk. Hun verhalen dienen als inspiratie voor de deelnemers, hoe zit het bij jou op de werkvloer, wat kom jij tegen, wat maakt dat je het volhoudt en waarin wil je meer bereiken?

Een echtpaar vertelt over hun werk en leven (onlosmakelijk met elkaar verbonden) als pleeggezin ouders en eigenaren van een moeder-kind huis. Over hun werk, de mooie en de moeilijke momenten. De uithuisplaatsingen die er soms zijn, de pijn die het werk soms geeft en de bevrediging die ze halen uit de kleine dingen in het contact met de kinderen en hun ouders. .

Een gezinsvoogd vertelt over de zorg voor haar 12 pupillen, het contact met hun gezinnen en blikt terug op hoe het vroeger ging en wat we nu doen. Waar ze tegenaan loopt en ook hoe ze met lef dingen voor elkaar krijgt. De wirwar van regels, producten en financiën in relatie tot haar pupillen, die wachten op een plekje, of ergens zijn waar ze niet horen.

Een gebiedsteamwerker vertelt over haar oude werk bij Veilig Thuis en haar werk in het gebiedsteam. Over haar kracht in het leggen van echt contact en hoe haar werk ook onder druk staat met alle regels en protocollen. Een vrouw met lef die inspirerende wijze haar verhaal doet.

Charlotte van der Wal
Klinisch Psycholoog | Oprichter KieN

Elbert-Jaap Schipper
Psychiater | Oprichter KieN

Inschrijven? Neem een collega mee!

Aantal deelnemers: maximaal 100 personen, dus wees er snel bij!

Door op onderstaand product te klikken kun je tickets bestellen voor het Symposium “Verder met LEV”.

Neem je collega mee!

Bestel je ook voor je collega/vriend/introducee? Dan krijg je € 50,00 euro korting.

KORTINGSCODE = Tweede Persoon

Maximaal twee personen tegelijk inschrijven!

Het formulier is voor maximaal twee personen per inschrijving. Kom je met meer dan twee personen dan verzoeken we je vriendelijk meerdere malen het formulier in te vullen.

Betaalt je werkgever en schiet je het zelf niet voor?

Stuur dan een mail naar aanmelden@kien.nu en je werkgever ontvangt de factuur. Na betaling is je aanmelding definitief.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met KieN 06 5392 1643 of stuur een mailtje naar: info@kien.nu

Symposium Winkel: Koop hier je ticket

Ticket – Verder met LEV

175,00

Verder met LEV; Leer Elkaar Vertrouwen
Meer informatie over het programma en de sprekers (klik hier)

Neem je collega mee!

Bestel je ook voor je collega? Dan krijg je € 50,00 euro korting.

KORTINGSCODE = Tweede Persoon

 

Op voorraad

SKU: LEV_Sym2

Je winkelmand

Je winkelmand is momenteel leeg.

Terug naar winkel