DGT Adolescentengroep 16-25 jaar

Omschrijving

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een therapievorm die ontwikkeld is door Marsha Linehan en die je helpt om heftige emoties zoals boosheid, wanhoop, angst of verdriet beter in evenwicht te krijgen en controle krijgen op (zelf)destructief gedrag.
Je leert vaardigheden om emoties te veranderen en problemen op te lossen. Ook leer je vaardigheden om moeilijke emoties of situaties te verdragen en om te voorkomen dat je de situatie erger maakt of helemaal uit de weg gaat.

Bij deze behandeling ligt de focus op controle krijgen over zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag (DGT fase 1). We gebruiken gedragsanalyses om precies te onderzoeken wat er gebeurt en wat er nodig is voor verandering. Daarnaast ligt de focus van deze therapie op dingen anders doen. In de vaardigheidstraining leer je hierover en oefen je hiermee. Als basis om beide dingen effectief te kunnen doen ligt de mindfulness, waarbij je leert om focus te hebben, oordeelsvrij te kijken en effectief te zijn in wat je doet.
DGT bestaat altijd uit een vaardigheidstraining, individuele coaching en waar nodig telefonische coaching. Je kunt geen DGT volgen zonder deel te nemen aan de vaardigheidstraining.

De Standaard DGT Adolescentengroep 16-25 jaar bestaat uit een jaar lang: wekelijks groepsvaardigheidstraining en wekelijks individuele coaching en indien nodig telefonische consultatie. Er is ook een bijeenkomst voor naasten en desgewenst kunnen ouders ook ondersteunende hulp krijgen.

Locatie
Leeuwarden
Tijd
De groep is woensdag van 13:30 tot 16:00 uur.

Heb je belangstelling, heb je vragen, wil je je opgeven?
Neem dan contant op met Afke van der Hoek, mail afke@kien.nu of info@kien.nu

  • Filter : Groep, Kind en Jeugd, Volwassenen

KieN elementen