KieN Informatie

Wij bieden specialistische GGZ

Op deze pagina tref je algemene informatie over KieN. Over wie er bij ons terecht kan voor specialistische GGZ hulp. Wat onze wachttijden zijn en onze klachtenregeling. Heb je een vraag, een idee of feedback?
Laat het ons weten! Stuur je bericht naar info@kien.nu

Wie kan er bij ons terecht?

Jonger dan 18 jaar:

Wij bieden specialistische GGZ. Een verwijzing loopt via de huisarts, medisch specialist of via het gebiedsteam.
De gemeente betaalt je rekening.

Aanmelden kinderen | jongeren

18 Jaar en ouder:

Wij bieden specialistische GGZ. Een verwijzing loopt via de huisarts of een medisch specialist.

De betaling van je behandeling hangt af van je verzekeraar en van je diagnose.

Op www.zorgwijzer.nl Welke zorgverzekeraars zijn er? vind je een overzicht van coöperaties en aangesloten verzekeraars.

Aanmelden volwassenen

Vergoeding

KieN VIP (diagnose psychose, bipolaire stoornis of ASS)

Deze zorg is ongecontracteerd. Contract of niet, je betaalt bij KieN geen eigen bijdrage, alleen het wettelijk verplichte eigen risico. Wij doen het met het bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt.

KieN is in gesprek met de zorgverzekeraars over contractering. Ben je verzekerd bij een van de verzekeraars die vallen onder koepelorganisatie Achmea, zoals De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO/Interpolis en was je voor 1 januari 2021 al in behandeling bij het VIP team? Dan hebben we voor jouw behandeling wel een contract afgesloten met je verzekeraar. De zorgverzekaar betaalt je rekening rechtstreeks aan KieN. Zelf betaal je dan alleen je eigen risico.

Heb je een andere zorgverzekering? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We sturen je tijdens je behandeling eens per jaar een factuur. Je dient deze rekening in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt maak je daarna over naar KieN. Het eigen risico betaal je zelf.

We helpen je graag als je hierbij hulp kunt gebruiken.

Kort samengevat: iedere cliënt, ongeacht zorgverzekeraar, betaalt alleen het eigen risico. Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het moment van in zorg komen hoe er gedeclareerd wordt.

KieN (alle andere diagnoses)

We hebben contracten afgesloten met Zilveren Kruis, De Friesland, Caresq, iptiQ, DSW, Ditzo, a.s.r., Eno, ONVZ, Zorg en Zekerheid en alle verzekeringen die onder deze merken vallen. Ben je bij één van deze merken verzekerd? Dan betaalt de zorgverzekeraar je rekening rechtstreeks aan KieN. Zelf betaal je alleen je eigen risico.

Ben je bij (één van de merken van) CZ of Menzis verzekerd? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We hebben met deze zorgverzekeraars geen contract. We sturen je tijdens je behandeling eens per jaar een factuur. Je dient deze rekening zelf in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt maak je daarna over naar KieN. Het eigen risico betaal je zelf. We helpen je graag als je hierbij hulp kunt gebruiken.

Voor de duidelijkheid: het maakt niet uit welke zorgverzekering je hebt, je betaalt zelf alleen je eigen risico.

Verzekerden van VGZ kunnen in 2021 helaas niet meer terecht bij KieN omdat het VGZ budgetplafond is bereikt. Verzekeraar VGZ kent ons jaarlijks een klein budget toe. Dat geeft ruimte voor behandeling van ongeveer 12 cliënten. We willen graag dat meer verzekerden van VGZ gebruik kunnen maken van ons behandelaanbod. Tot nu toe wil VGZ helaas niet met ons in gesprek daarover.

Ben jij bij VGZ of een van de merken van VGZ verzekerd? Dan geldt het volgende:

  • verzekerd bij VGZ en al in behandeling bij KieN : je behandeling loopt gewoon door
  • verzekerd bij VGZ en je wil je aanmelden bij KieN : neem contact op met wachtlijstbemiddeling van VGZ
  • verzekerd bij VGZ en al op de wachtlijst van KieN : neem contact op met wachtlijstbemiddeling van VGZ

KieN en corona

.

Wat doen wij …

Al geruime tijd gaat het corona-virus door Nederland. Misschien vraag je je af wat dat voor je contact met KieN(-medewerkers) betekent. Het simpele antwoord is: daar verandert gelukkig niets aan.

De meeste medewerkers bij KieN zijn gevaccineerd. Nog niet alle mensen in Nederland zijn beschermd tegen besmetting. Daarom nemen we in lijn met het advies van het RIVM de volgende maatregelen:

  • Ben je verkouden, hoest je of heb je koorts? Kom niet naar KieN en doe een corona-test
  • We ventileren de gebouwen van KieN extra goed
  • Als ze dat willen, kunnen behandelaren en cliënten onderling afspreken extra maatregelen te nemen. Denk aan méér afstand houden, mondkapjes dragen tijdens de behandeling of ervoor kiezen om te beeldbellen.

Samen maken we er het beste van!

Twijfel je of je op een afspraak moet komen? 

Bel, mail of whatsapp met je behandelaar. Je kunt ook bellen of appen met onze Corona-coördinator: Hanneke Verwegen 06-53610334

Wachttijd

.

Voor de behandeling van volwassenen en jongeren met PSYCHOTISCHE KLACHTEN geldt GEEN WACHTTIJD.

Voor overige diagnoses geldt:

KINDEREN | JONGEREN kunnen 10 weken na aanmelding (is helaas onlangs opgelopen van 4 naar 10 weken) bij KieN terecht voor een intake gesprek bij een van onze specialisten. Na de intake start de behandeling direct.

VOLWASSENEN kunnen momenteel 36 weken na aanmelding terecht bij KieN voor een intake gesprek. Na de intake start de behandeling direct.

De lange wachttijd (voor met name volwassenen) ontstaat doordat de zorg geen vrije markt is. Om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden stellen zorgverzekeraars een beperkt budget voor ons vast. De Friese gemeenten (jeugd GGZ) doen dat dit jaar niet, maar waarschijnlijk volgende jaren wel weer. Daarnaast stellen zorgverzekeraars en gemeenten allerlei regels op, die per jaar veranderen. Door deze factoren kunnen wij geen extra personeel inschakelen om je sneller te helpen.

Klachten

Onze regeling: Samen vinden we een oplossing

De tevredenheid over de behandeling wordt voortdurend in de gaten gehouden en regelmatig gemeten. Als je ontevreden bent over de dienstverlening bespreek je dat met je behandelaar. Meestal vinden we dan een oplossing.

Als je alsnog een klacht wil indienen kan dat door deze per brief of email naar ons te sturen. Wij zullen dan binnen 6 weken reageren. Als we daarna geen overeenstemming kunnen bereiken bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Ter informatie

Algemene Voorwaarden

Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@kien.nu

Privacy Verklaring

Download hier onze privacy verklaring.

Uitsluiting aansprakelijkheid

E-mail en Inschrijfformulieren
De informatie verzonden met een e-mailbericht of via het inschrijfformulier is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. KieN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan en daarbij overgebrachte virussen en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. KieN attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per e-mail niet gewaarborgd is.

Website van KieN
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en je kan dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. KieN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij jou ingezette behandeling.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KieN.