KieN Informatie

Wij bieden specialistische GGZ

Op deze pagina tref je algemene informatie over KieN. Over wie er bij ons terecht kan voor specialistische GGZ hulp. Wat onze wachttijden zijn en onze klachtenregeling. Heb je een vraag, een idee of feedback?
Laat het ons weten! Stuur je bericht naar info@kien.nu

Wie kan er bij ons terecht?

Jonger dan 18 jaar:

Wij bieden specialistische GGZ. Een verwijzing loopt via de huisarts, medisch specialist of via het gebiedsteam.
De gemeente betaalt je rekening.

Aanmelden kinderen | jongeren

18 Jaar en ouder:

Wij bieden specialistische GGZ. Een verwijzing loopt via de huisarts of een medisch specialist.

De betaling van je behandeling hangt af van je verzekeraar en van je diagnose.

Op www.zorgwijzer.nl Welke zorgverzekeraars zijn er? vind je een overzicht van coöperaties en aangesloten verzekeraars.

Aanmelden volwassenen

Vergoeding

Verzekerings NieuwS

Cliëntenstop koepelorganisaties VGZ en Zilveren Kruis

KieN VIP (diagnose psychose of bipolaire stoornis)

Ben je verzekerd bij een van de verzekeraars die vallen onder koepelorganisatie Zilveren Kruis, zoals De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO/Interpolis? Dan hebben we voor jouw behandeling een contract afgesloten met je verzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt je rekening rechtstreeks aan KieN. Zelf betaal je dan alleen je eigen risico.

Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan is deze zorg ongecontracteerd. Ook dan betaal je bij KieN geen eigen bijdrage, alleen het wettelijk verplichte eigen risico. Wij doen het met het bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt.

We sturen je tijdens je behandeling twee keer per jaar een factuur. Je dient deze rekening in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt maak je daarna over naar KieN. Het eigen risico betaal je zelf. We helpen je graag als je hierbij hulp kunt gebruiken.

Kort samengevat: iedere cliënt, ongeacht zorgverzekeraar, betaalt alleen het eigen risico. Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het moment van in zorg komen hoe er gedeclareerd wordt.

KieN (alle andere diagnoses)

We hebben contracten afgesloten met Zilveren Kruis, De Friesland, Caresq, iptiQ, DSW, Ditzo, Eno, ONVZ, Zorg en Zekerheid en alle verzekeringen die onder deze merken vallen. Ben je bij één van deze merken verzekerd? Dan betaalt de zorgverzekeraar je rekening rechtstreeks aan KieN. Zelf betaal je alleen je eigen risico.

Ben je bij (één van de merken van) CZ, Menzis of ASR verzekerd? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We hebben met deze zorgverzekeraars geen contract. We sturen je tijdens je behandeling twee keer per jaar een factuur. Je dient deze rekening zelf in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt maak je daarna over naar KieN. Het eigen risico betaal je zelf. We helpen je graag als je hierbij hulp kunt gebruiken.

Voor de duidelijkheid: het maakt niet uit welke zorgverzekering je hebt, je betaalt zelf alleen je eigen risico.

Verzekerden van de koepels Zilveren Kruis en VGZ kunnen in 2022 helaas niet meer terecht bij KieN omdat het budgetplafond is bereikt. Verzekeraars kennen ons jaarlijks een budget toe. Dat geeft ruimte voor behandeling van een beperkt aantal cliënten. We willen graag dat meer cliënten gebruik kunnen maken van ons behandelaanbod. Daarom onderhandelen we met Zilveren Kruis en VGZ over verhoging van ons budgetplafond. Tot nu toe is het plafond te laag om nieuwe behandelingen te starten bij verzekerden van deze zorgverzekeraars.

De cliëntenstop geldt niet voor het behandelaanbod van KieN VIP voor eerste psychose.

Ben jij bij Zilveren Kruis, bij VGZ of een van de merken van Zilveren Kruis of VGZ verzekerd? Dan geldt het volgende:

  • verzekerd bij Zilveren Kruis of bij VGZ en al in behandeling bij KieN : je behandeling loopt gewoon door
  • verzekerd bij Zilveren Kruis of bij VGZ en je wil je aanmelden bij KieN : neem contact op met wachtlijstbemiddeling van je zorgverzekeraar
  • verzekerd bij Zilveren Kruis of bij VGZ en al op de wachtlijst van KieN : neem contact op met wachtlijstbemiddeling van je zorgverzekeraar

KieN en corona

.

Corona-update maart 2023

Het corona-virus blijft in Nederland maar het gevaar ervan is beperkt. De meeste mensen hebben weerstand opgebouwd tegen dit virus.

Vanuit KieN volgen we de adviezen van het RIVM:

  • blijf thuis als je je ziek of niet fit voelt
  • vermijd bij klachten contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie
  • draag een mondneusmasker bij klachten als contact niet te voorkomen is
  • zorg voor voldoende ventilatie

We doen ons best om gezond te blijven, zodat de behandelingen bij KieN door kunnen gaan!

Wachttijd

.

Voor de behandeling van volwassenen en jongeren met PSYCHOTISCHE KLACHTEN geldt GEEN WACHTTIJD.

Voor overige diagnoses geldt:

KINDEREN | JONGEREN kunnen 10 weken na aanmelding (is helaas onlangs opgelopen van 4 naar 10 weken) bij KieN terecht voor een intake gesprek bij een van onze specialisten. Na de intake start de behandeling direct.

VOLWASSENEN kunnen momenteel 52 weken na aanmelding terecht bij KieN voor een intake gesprek. Na de intake start de behandeling direct.

De lange wachttijd (voor met name volwassenen) ontstaat doordat de zorg geen vrije markt is. Om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden stellen zorgverzekeraars een beperkt budget voor ons vast. De Friese gemeenten (jeugd GGZ) doen dat dit jaar niet, maar waarschijnlijk volgende jaren wel weer. Daarnaast stellen zorgverzekeraars en gemeenten allerlei regels op, die per jaar veranderen. Door deze factoren kunnen wij geen extra personeel inschakelen om je sneller te helpen.

Klachten

Onze regeling: Samen vinden we een oplossing

De tevredenheid over de behandeling wordt voortdurend in de gaten gehouden en regelmatig gemeten. Als je ontevreden bent over de dienstverlening bespreek je dat met je behandelaar. Meestal vinden we dan een oplossing.

Kom je er toch niet uit met je behandelaar, dan kan je schriftelijk (mail of brief) contact opnemen met Hanneke Verwegen, die dan samen met jou bekijkt welke mogelijkheden er zijn om je klacht alsnog op te lossen.

Je kan je mail sturen naar hanneke@kien.nu of een brief naar KieN, Kanaalstraat 5, 8601 GA, Sneek.

Als we daarna geen overeenstemming kunnen bereiken bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (www.degeschillencommissiezorg.nl)

Ter informatie

Algemene Voorwaarden

Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@kien.nu

Privacy Verklaring

Download hier onze privacy verklaring.

Uitsluiting aansprakelijkheid

E-mail en Inschrijfformulieren
De informatie verzonden met een e-mailbericht of via het inschrijfformulier is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. KieN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan en daarbij overgebrachte virussen en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. KieN attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per e-mail niet gewaarborgd is.

Website van KieN
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en je kan dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. KieN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij jou ingezette behandeling.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KieN.