KieN Informatie

Wij bieden specialistische GGZ

Op deze pagina tref je algemene informatie over KieN. Over wie er bij ons terecht kan voor specialistische GGZ hulp. Wat onze wachttijden zijn en onze klachtenregeling. Heb je een vraag, een idee of feedback?
Laat het ons weten! Stuur je bericht naar info@kien.nu

Wie kan er bij ons terecht?

Jonger dan 18 jaar:

Wij bieden specialistische GGZ. Een verwijzing loopt via de huisarts, medisch specialist of via het gebiedsteam.
De gemeente betaalt je rekening.

Aanmelden kinderen | jongeren

18 Jaar en ouder:

Wij bieden specialistische GGZ. Een verwijzing loopt via de huisarts of een medisch specialist.

De betaling van je behandeling hangt af van je verzekeraar en van je diagnose.

Op www.zorgwijzer.nl Welke zorgverzekeraars zijn er? vind je een overzicht van coöperaties en aangesloten verzekeraars.

Aanmelden volwassenen

Vergoeding

KieN VIP (diagnose psychose of ASS)

Deze zorg is ongecontracteerd. KieN is in gesprek met de zorgverzekeraar over contractering. Contract of niet, je betaalt bij KieN geen eigen bijdrage, alleen het wettelijk verplichte eigen risico. Wij doen het met het bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt.

Ben je verzekerd bij een van de verzekeraars die vallen onder koepelorganisatie Achmea, zoals De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO/Interpolis? Wij zijn in gesprek met de zorgverzekeraar zodat je rekening rechtstreeks aan KieN wordt betaald. Zelf betaal je dan alleen je eigen risico.

Heb je een andere zorgverzekering? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We sturen je tijdens je behandeling eens per jaar een factuur. Je dient deze rekening in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt maak je daarna over naar KieN. Het eigen risico betaal je zelf.

We helpen je graag als je hierbij hulp kunt gebruiken. Voor de duidelijkheid: ook als je niet bij koepelorganisatie Achmea verzekerd bent, betaal je dus alleen je eigen risico.

KieN (alle andere diagnoses)

We hebben contracten afgesloten met Zilveren Kruis, De Friesland, Caresq, iptiQ, DSW, Ditzo, a.s.r., Eno, ONVZ, VGZ, Zorg en Zekerheid en alle verzekeringen die onder deze merken vallen. Ben je bij één van deze merken verzekerd? Dan betaalt de zorgverzekeraar je rekening rechtstreeks aan KieN. Zelf betaal je alleen je eigen risico.

Ben je bij (één van de merken van) CZ of Menzis verzekerd? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We sturen je tijdens je behandeling eens per jaar een factuur. Je dient deze rekening in bij je zorgverzekeraar. Je dient deze rekening in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt maak je daarna over naar KieN. Het eigen risico betaal je zelf.

We helpen je graag als je hierbij hulp kunt gebruiken. Voor de duidelijkheid: ook als je niet bij koepelorganisatie Achmea verzekerd bent, betaal je dus alleen je eigen risico.

Bezoek je KieN dan …

.

Wachttijd

.

Voor de behandeling van volwassenen en jongeren met PSYCHOTISCHE KLACHTEN geldt GEEN WACHTTIJD.

Voor overige diagnoses geldt:

KINDEREN | JONGEREN kunnen 10 weken na aanmelding (is helaas onlangs opgelopen van 4 naar 10 weken) bij KieN terecht voor een intake gesprek bij een van onze specialisten. Na de intake start de behandeling direct.

VOLWASSENEN kunnen momenteel 36 weken na aanmelding terecht bij KieN voor een intake gesprek. Na de intake start de behandeling direct.

De lange wachttijd (voor met name volwassenen) ontstaat doordat de zorg geen vrije markt is. Om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden stellen zorgverzekeraars een beperkt budget voor ons vast. De Friese gemeenten (jeugd GGZ) doen dat dit jaar niet, maar waarschijnlijk volgende jaren wel weer. Daarnaast stellen zorgverzekeraars en gemeenten allerlei regels op, die per jaar veranderen. Door deze factoren kunnen wij geen extra personeel inschakelen om je sneller te helpen.

Klachten

Onze regeling: Samen vinden we een oplossing

De tevredenheid over de behandeling wordt voortdurend in de gaten gehouden en regelmatig gemeten. Als je ontevreden bent over de dienstverlening bespreek je dat met je behandelaar. Meestal vinden we dan een oplossing.

Als je alsnog een klacht wil indienen kan dat door deze per brief of email naar ons te sturen. Wij zullen dan binnen 6 weken reageren. Als we daarna geen overeenstemming kunnen bereiken bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Ter informatie

Algemene Voorwaarden

Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@kien.nu

Privacy Verklaring

Download hier onze privacy verklaring.

Uitsluiting aansprakelijkheid

E-mail en Inschrijfformulieren
De informatie verzonden met een e-mailbericht of via het inschrijfformulier is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. KieN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan en daarbij overgebrachte virussen en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. KieN attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per e-mail niet gewaarborgd is.

Website van KieN
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en je kan dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. KieN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij jou ingezette behandeling.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KieN.