VACATURES

Kom jij ons team versterken? Super!

Heb je geen passende vacature gevonden, maar is je interesse toch gewekt om bij KieN of KieN VIP te komen werken? We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s, mocht je interesse hebben, neem dan vrijblijvend even contact op met nynke@kien.nu

KieN is een specialistische GGZ-organisatie met vestigingen in Sneek, Leeuwarden, Harlingen en Heerenveen. We bieden passende hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen, die vanwege psychische en/of psychiatrische problemen zijn vastgelopen.

Bij KieN kijken we naar de cliënt in de context en de klacht in de context. We werken volgens de zorgstandaarden en richten ons op het bevorderen van de mentale gezondheid en het vergroten van de veerkracht. Daarbij bieden we veel ervaringsgerichte therapieën, waarbij de cliënt een belangrijke stem heeft in het samenstellen van het hulpaanbod, met als uitgangspunt zo passend mogelijk, zo kort mogelijk en zo lang en intensief als nodig.

KieN is netwerkorganisatie, we werken veel samen met partners in het sociaal domein en hebben ook een flexibele schil met zzp’ers.

In verband met onze uitbreiding hebben we ruimte voor een

GZ-psycholoog of psychotherapeut, accent volwassenen 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

Verpleegkundig specialist, accent volwassenen 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

GZ-psycholoog of psychotherapeut, accent jeugd 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

GZ-psycholoog of psychotherapeut, accent jeugd 24-36u, Vestiging Harlingen

Systeemtherapeut, accent jeugd 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

Ambulant hulpverlener accent jeugd 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

Psychiater, accent volwassenen en VIP, 8-36u

interesse?

Bij KieN vragen we je om jouw droombaan te beschrijven, hoe wil je jouw eigenheid en jouw professionaliteit combineren? Hoe kom jij tot je recht? Loop gerust eens binnen op een van onze KieN-Pleinen in Leeuwarden of Sneek op vrijdagmiddag tussen 14.00u en 16.00u om kennis te maken met mensen uit het team. Een dag meelopen kan ook. Wil je meer informatie? Neem contact op met Charlotte van der Wall 06 21633272 Elbert-Jaap Schipper 06 33672446 of Nynke Boonstra 06 22678011 of stuur een mail naar Hanneke Verwegen, algemeen directeur bij KieN: hanneke@kien.nu

Wij bieden:

Een inspirerende, creatieve, zelfstandige werkplek in een zelfsturend team met enthousiaste collega’s in een innovatieve omgeving met ontwikkelmogelijkheden. Naast je werk met cliënten zijn er ook mogelijkheden tot het geven van onderwijs, supervisie of het ondersteunen van andere belangrijke activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen in de ggz en in de samenleving. Inschaling conform CAO-GGZ.

OPLEIDING ÉN BAAN

Master Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ

Ben jij een enthousiaste verpleegkundige, die zoekt naar uitdaging en verdieping binnen het domein verpleegkunde, dan is de Master opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ mogelijk iets voor jou. KieN is een erkende praktijkinstelling voor deze opleiding en biedt jaarlijks opleidingsplekken aan in samenwerking met BuurtzorgT.

Interesse, maar weet je het nog niet zeker………komen praten over je wensen en sfeer proeven kan altijd.

Organisatie KieN

KieN is een jonge specialistische GGZ-organisatie die in Friesland passende hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen die vanwege psychische en/of psychiatrische problemen of een stagnatie in hun mentale ontwikkeling aanspraak maken op de Geestelijke Gezondheidszorg.
De hulp is niet alleen gericht op hen, maar juist ook op hun context.

KieN werkt op basis vanuit een holistische visie, waarbij gekeken wordt naar het eigen individu en de context in relatie tot de klachten en hoe deze klachten interfereren met het dagelijks functioneren.

Binnen KieN zijn verschillende specialismes en expertises op het gebied van complexe psychiatrische problematiek goed vertegenwoordigd, zoals trauma en hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen (incl vroegdetectie) , bij alle leeftijden.
De zorg wordt, poliklinisch, ambulant of in dagbehandeling geboden waarbij de behandelaar zelf veel regie voert over welke vormen van behandeling worden ingezet en op welke manier dat wordt vormgegeven. De zorgstandaarden en generieke modules zijn hierin ondersteunend.

Er zijn een breed scala aan verschillende disciplines werkzaam, die nauw met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. KieN is een open organisatie waar samenwerking en normalisatie belangrijke waarden zijn. Dit betekent in praktijk dat er veel aandacht is voor ieders individuele krachten, dat er veel mogelijkheden zijn en dat de organisatie zich kenmerkt door een platte niet-hiërarchische organisatie met korte lijnen en begrijpelijke transparante zorg, waarin de cliënt de regie heeft.

KieN is een erkende praktijkinstelling voor de landelijke opleiding Master ANP-GGZ bij opleidingsinstelling Stichting GGZ-VS in Utrecht. De opleiding leidt op tot de erkende titel verpleegkundig specialist GGZ (artikel 14 wet BIG).

BuurtzorgT

Bij BuurtzorgT wordt ook uitgegaan van de kracht van de cliënt en zijn of haar naasten waarbij wordt aangesloten op de vraag van de cliënt en elke behandeling maatwerk is. De cliënt wordt geholpen om samen met zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen. Daarbij wordt ingezet op het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

BuurtzorgT is nabij, direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken is BuurtzorgT georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen in elkaar, waarbij de goed opgeleide professionals de vrijheid krijgen om persoonsgericht te behandelen.

De opleiding:

De opleiding GGZ-VS is uniek in Nederland, qua duur en opbouw. Je leert om als regiebehandelaar de leiding te nemen in het behandelen en begeleiden van patiënten met een psychiatrische stoornis en hun netwerk. Je verdiept je gedurende drie jaar in het zorgproces, onderzoekt hoe je die kan verbeteren en ontwikkelt nieuwe zorg- en hulpverleningsconcepten. Dit doe je op 3 verschillende werkplekken binnen KieN en BuurtzorgT.

Voor meer informatie over de opleiding: ggzvs.nl

Jouw kwaliteiten

 • Je bent in het bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);
 • Je bent geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in een HBO verpleegkunde functie in de GGZ (aangetoond door middel van FWG-functiebeschrijvingen van de laatste twee jaar);
 • Je kan aantoonbaar bovengemiddeld functioneren (deelname aan projecten, werkgroepen, ervaringen wetenschappelijk onderzoek, geven van trainingen etc.)
 • Je hebt (passieve) beheersing van de Engelse taal.

Wat bieden we jou

 • Een mooie, verdiepende en master opleiding in het domein verpleegkunde binnen de ggz waarin je wordt opgeleid tot specialist. Specifiek ga je je ontwikkelen op 3 centrale domeinen:
  • Klinisch redeneren en handelen voor je rol als zelfstandig bevoegd behandelaar
  • Wetenschappelijke kennis en onderzoek als onderbouwing van het klinisch handelen en redeneren
  • Innovatie en implementatie van ontwikkelde kennis en expertise.
 • Een opleidingscontract van in principe 3 jaar voor 36 uur met een salaris op basis van FWG 60 conform CAO GGZ (32 uur is onder voorwaarden mogelijk).
 • Een leer-werktraject, waarbij je een dag in de week (8 uur) naar de opleiding in Utrecht gaat voor cursorisch onderwijs en tenminste 24 uur in de directe cliëntenzorg werkt. De overige 4 uur in de week staan voor studieactiviteiten en praktijkopdrachten gerelateerd aan de praktijk.
 • Werken als regiebehandelaar (onder supervisie) in een kleinschalige maar specialistische en breed georiënteerde organisatie met veel verschillende specialismes en doelgroepen. De mogelijkheid om je te bekwamen in het uitvoeren van hoogspecialistische verpleegkundige, medische en psychologische behandeling bij mensen met een psychiatrische aandoening.
 • Het opdoen van ervaringen met andere organisatievormen dan de veel bekende hiërarchische organisatievormen.

Enthousiast of nieuwsgierig?

Graag eerst een oriënterend gesprek of even sfeer proeven? Dat kan natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de praktijkopleider: Annemieke Zwart, (opleider VS-GGZ) annemieke@kien.nu of met Jan Willen de Lange van BuurtzorgT. jw.delange@buurtzorgt.nl

Of maak je belangstelling kenbaar door het sturen van je motivatiebrief en CV.
Tevens ontvangen we graag een ingevuld aanmeldingsformulier, te downloaden via ggzvs.nl, een kopie van de inschrijving in het BIG-register en je diploma HBO-V.
Je kunt deze sturen aan kienacademie@kien.nu (LET OP NU in plaats van NL).

Voor meer informatie over de opleiding en de sollicitatieprocedure zie de website www.ggzvs.nl

VACATURES

Kom jij ons team versterken? Super!

VACATURE: GZ-PSYCHOLOOG

28-36 uur per week | Rondomzorg en KieN VIP zijn op zoek naar een ervaren GZ-psycholoog, die het interessant vindt om te werken met verschillende doelgroepen, waaronder mensen met een eerste psychose. De vacature is verdeeld over Rondomzorg en KieN VIP. Het totaal aantal uren bedraagt 28 tot 36 uur in de week.

Wie zijn wij?

Binnen Rondomzorg is het uitgangspunt dat zorg verder gaat dan zorgen voor. Het doel is om mensen te helpen met hun eigenwijze weg en het ervaren van zingeving in hun leven. Onze aanpak typeert zich o.a door creativiteit, eigenheid en een integraal aanbod waarbij er begeleiding wordt geboden die gericht is op (beschermd) wonen, daginvulling en vrije tijd. Zowel jeugd als volwassenen kunnen bij ons terecht. Er zijn twee locaties voor beschermd wonen (Noordvliet en Zuidvliet), drie dagprogramma-locaties (Motozorg, Tromptheater en kattencafé Poespas) en een generalistische basis ggz-praktijk (Praktijk Gewoon). Daarnaast is er een ambulant zorgteam werkzaam. Rondomzorg richt zich vooral op Leeuwarden en omgeving. Als GZ-psycholoog heb je een divers takenpakket en werk je samen met meerdere disciplines op de verschillende locaties van Rondomzorg.

KieN VIP staat voor Vroege Innovatieve Psychosezorg. Het KieN VIP-team heeft als doel om mensen na een eerste psychose te ondersteunen in hun herstelproces door psychotische klachten zo snel mogelijk te behandelen op een manier die past bij de persoonlijke behoefte van de cliënt, om verergering te voorkomen en te ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven met school/ werk, hobby’s, vrienden en vrije tijd. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid, het voorkomen van een nieuwe psychose en voor comorbide en onderliggende klachten. We doen dit op basis van de zorgstandaard psychose en blijven daarnaast kijken naar nieuwe innovatieve manieren om te behandelen. KieN VIP werkt provinciaal. Als GZ-psycholoog werk je nauw samen in een multidisciplinair team.

We verwachten van jou dat je:

 • Kennis hebt van de zorg en recente ontwikkelingen rondom WMO, jeugdwet, participatie, WLZ en zorgverzekeringswet;
 • Inloopspreekuur draait voor vragen van medewerkers;
 • Deskundigheidsbevordering aanbiedt aan collega’s;
 • Een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Bijdraagt aan het opstellen en toetsen van een zorgleefplan, behandelplan, signaleringsplan en evaluaties;
 • De koppeling kan maken van wetenschappelijke literatuur en richtlijnen naar de praktijk;
 • Zelfstandig diagnostiek uitvoert;
 • Betrokken bent bij intakes en risico/taxaties;
 • Hulpverleners adviseert en ondersteunt, zowel gevraagd en ongevraagd over de zorginterventies en diagnostiek;
 • Ruime ervaring hebt in het ambulant werken in de generalistische basis ggz / gespecialiseerde GGZ en affiniteit hebt met het werken met mensen met een psychotische stoornissen en verstandelijke beperkingen en bijkomende problematiek. (Ervaring in het werken met voornoemde doelgroepen is een pre);
 • Zowel een teamspeler bent als solistisch kunt werken en dat je graag netwerken van cliënten, naasten, collega’s, en ketenpartners met elkaar verbindt;
 • Samen met de cliënt en zijn naasten zoekt naar mogelijkheden voor herstel in aansluiting op de persoonlijke behoeften en context van een cliënt;
 • Je ervoor inzet om de zorgonafhankelijkheid van de cliënt te vergroten;
 • Bereid bent om periodiek mee te draaien in de voorwacht van de 24/7 telefonische bereikbaarheidsdienst.
 • Jezelf ziet als een actieve speler in een zelfsturend dynamisch team;
 • Out-of-the-box denkt en durft te (be)handelen.

Wat bieden we?

 • Een creatieve duo-werkplek met afwisseling in talen;
 • Een brede doelgroep en ruimte om je te ontwikkelen;
 • Betrokken en professionele collega’s;
 • Salaris conform jeugdzorg cao/GGZ cao afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau;
 • Een aanstelling van een jaar, met uitzicht op vast dienstverband.

Hebben wij je interesse gewekt en ben jij die creatieve GZ-psycholoog waar wij naar op zoek zijn? Stuur je mail/brief met motivatie en CV naar duurken.s@rondomzorg.nl.

Wil je meer weten over deze vacature? Schroom niet en bel ons op 0582990250 (Rondomzorg) of 06 83521992 (Andre Tjaarda, GZ psycholoog KieN VIP).