VACATURES

Kom jij ons team versterken? Super!

OPLEIDING ÉN BAAN

Master opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Ben je HBO verpleegkundige met ruime ervaring in de ggz en wil jij jezelf verder ontwikkelen én de zorg voor cliënten verbeteren? En lijkt het je leuk om in vernieuwende en inspirerende organisaties te werken?

Volg dan bij KieN in samenwerking met BuurtzorgT de Master opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ.

KieN biedt specialistische GGZ hulp voor (jonge) kinderen, volwassenen en ouderen Friesland. KieN staat voor kleinschalig, korte lijnen, concrete, begrijpelijke en transparante zorg. Bij ons werken goed opgeleide GGZ-professionals die meedenken om de zorg in moeilijke situaties overzichtelijk en begrijpelijk te houden. Bij KieN zien we mensen als individuen, elk met hun eigen krachten en eigen valkuilen. Vanuit dat idee kunnen wij het nooit beter weten dan degene die onze hulp inroept. Jij bent de expert van jezelf en wij brengen kennis en ervaring in, om je verder te helpen op jouw pad. We denken daarbij in mogelijkheden, out of the box. Met onze inspiratie en betrokkenheid kan de samenwerking bijna niet mislukken.

BuurtzorgT is een groeiende en vernieuwende organisatie en biedt in kleine zelfsturende teams laagdrempelige specialistische GGZ diagnostiek en behandeling aan volwassenen in hun eigen leefomgeving. Bij BuurtzorgT gaan we uit van de kracht van de cliënt en zijn of haar naasten waarbij we aansluiten op de vraag van de cliënt, elke behandeling is maatwerk. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen. Daarbij versterken we de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden. BuurtzorgT is nabij, direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken zijn we georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. Daarnaast hebben we vertrouwen in elkaar, waarbij de goed opgeleide professionals de vrijheid krijgen om persoonsgericht te behandelen.

KieN is een erkende praktijkinstelling voor de landelijke opleiding Master ANP-GGZ bij opleidingsinstelling Stichting GGZ-VS in Utrecht. De opleiding leidt op tot de erkende titel verpleegkundig specialist GGZ (artikel 14 wet BIG).

Zo ga je werken

Als verpleegkundige in opleiding tot specialist werk je in de directe patiëntenzorg vanuit verschillende multidisciplinaire teams en volg je een dag per week de driejarige masteropleiding verpleegkundig specialist ggz in Utrecht. Je wordt opgeleid tot inhoudelijk expert in het vakgebied van de verpleegkunde in de ggz en ontwikkelt tijdens deze drie jaar de competenties om te functioneren in zowel de rol van regiebehandelaar, innovator, onderzoeker en coach. Zo leer je zelfstandig behandelverantwoordelijkheid te dragen in combinatie met het verbeteren van de (verpleegkundige) zorg en behandeling en het coachen van andere hulpverleners. Tijdens de opleiding werk je op drie verschillende werkplekken. De werkplekken zullen afwisselen in verschillende teams van KieN en BuurtzorgT.

Jouw kwaliteiten

 • in bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);
 • geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
 • minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in een HBO verpleegkunde functie in de GGZ (aangetoond door middel van FWG-functiebeschrijvingen van de laatste twee jaar);
 • aantoonbaar bovengemiddeld functioneren;
 • (passieve) beheersing van de Engelse taal.

Wat we bieden

Wij bieden een gevarieerde functie in combinatie met een masteropleiding, waarin je leert zelfstandig behandelverantwoordelijkheid te dragen in combinatie met het onderzoeken en verbeteren van de (verpleegkundige) diagnostiek, zorg en behandeling en het coachen van andere hulpverleners.

 • Voor de opleiding zijn er twee opleidingsplaatsen per kalenderjaar beschikbaar binnen KieN in samenwerking met BuurtzorgT. De opleiding start in januari.
 • Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) krijg je een dienstverband voor bepaalde tijd van 36 uur per week met een salaris conform de CAO GGZ FWG 60, min. € 3266 en max. € 4355. (32 uur is onder voorwaarden mogelijk).
 • De lestijd valt binnen werktijd naast 15 tot 20 uur zelfstudie per week.

Informatie en solliciteren

Maak je belangstelling kenbaar door het sturen van je motivatiebrief en CV.
Tevens ontvangen we graag een ingevuld aanmeldingsformulier, te downloaden via ggzvs.nl, een kopie van de inschrijving in het BIG-register en je diploma HBO-V.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de opleiding www.ggzvs.nl of neem contact op met Annemieke Zwart, opleider VS-GGZ annemieke@kien.nu of met Jan Willen de Lange: BuurTzorgT jw.delange@buurtzorgt.nl

VACATURES

Kom jij ons team versterken? Super!

VACATURE: GZ-PSYCHOLOOG

28-36 uur per week | Rondomzorg en KieN VIP zijn op zoek naar een ervaren GZ-psycholoog, die het interessant vindt om te werken met verschillende doelgroepen, waaronder mensen met een eerste psychose. De vacature is verdeeld over Rondomzorg en KieN VIP. Het totaal aantal uren bedraagt 28 tot 36 uur in de week.

Wie zijn wij?

Binnen Rondomzorg is het uitgangspunt dat zorg verder gaat dan zorgen voor. Het doel is om mensen te helpen met hun eigenwijze weg en het ervaren van zingeving in hun leven. Onze aanpak typeert zich o.a door creativiteit, eigenheid en een integraal aanbod waarbij er begeleiding wordt geboden die gericht is op (beschermd) wonen, daginvulling en vrije tijd. Zowel jeugd als volwassenen kunnen bij ons terecht. Er zijn twee locaties voor beschermd wonen (Noordvliet en Zuidvliet), drie dagprogramma-locaties (Motozorg, Tromptheater en kattencafé Poespas) en een generalistische basis ggz-praktijk (Praktijk Gewoon). Daarnaast is er een ambulant zorgteam werkzaam. Rondomzorg richt zich vooral op Leeuwarden en omgeving. Als GZ-psycholoog heb je een divers takenpakket en werk je samen met meerdere disciplines op de verschillende locaties van Rondomzorg.

KieN VIP staat voor Vroege Innovatieve Psychosezorg. Het KieN VIP-team heeft als doel om mensen na een eerste psychose te ondersteunen in hun herstelproces door psychotische klachten zo snel mogelijk te behandelen op een manier die past bij de persoonlijke behoefte van de cliënt, om verergering te voorkomen en te ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven met school/ werk, hobby’s, vrienden en vrije tijd. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid, het voorkomen van een nieuwe psychose en voor comorbide en onderliggende klachten. We doen dit op basis van de zorgstandaard psychose en blijven daarnaast kijken naar nieuwe innovatieve manieren om te behandelen. KieN VIP werkt provinciaal. Als GZ-psycholoog werk je nauw samen in een multidisciplinair team.

We verwachten van jou dat je:

 • Kennis hebt van de zorg en recente ontwikkelingen rondom WMO, jeugdwet, participatie, WLZ en zorgverzekeringswet;
 • Inloopspreekuur draait voor vragen van medewerkers;
 • Deskundigheidsbevordering aanbiedt aan collega’s;
 • Een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Bijdraagt aan het opstellen en toetsen van een zorgleefplan, behandelplan, signaleringsplan en evaluaties;
 • De koppeling kan maken van wetenschappelijke literatuur en richtlijnen naar de praktijk;
 • Zelfstandig diagnostiek uitvoert;
 • Betrokken bent bij intakes en risico/taxaties;
 • Hulpverleners adviseert en ondersteunt, zowel gevraagd en ongevraagd over de zorginterventies en diagnostiek;
 • Ruime ervaring hebt in het ambulant werken in de generalistische basis ggz / gespecialiseerde GGZ en affiniteit hebt met het werken met mensen met een psychotische stoornissen en verstandelijke beperkingen en bijkomende problematiek. (Ervaring in het werken met voornoemde doelgroepen is een pre);
 • Zowel een teamspeler bent als solistisch kunt werken en dat je graag netwerken van cliënten, naasten, collega’s, en ketenpartners met elkaar verbindt;
 • Samen met de cliënt en zijn naasten zoekt naar mogelijkheden voor herstel in aansluiting op de persoonlijke behoeften en context van een cliënt;
 • Je ervoor inzet om de zorgonafhankelijkheid van de cliënt te vergroten;
 • Bereid bent om periodiek mee te draaien in de voorwacht van de 24/7 telefonische bereikbaarheidsdienst.
 • Jezelf ziet als een actieve speler in een zelfsturend dynamisch team;
 • Out-of-the-box denkt en durft te (be)handelen.

Wat bieden we?

 • Een creatieve duo-werkplek met afwisseling in talen;
 • Een brede doelgroep en ruimte om je te ontwikkelen;
 • Betrokken en professionele collega’s;
 • Salaris conform jeugdzorg cao/GGZ cao afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau;
 • Een aanstelling van een jaar, met uitzicht op vast dienstverband.

Hebben wij je interesse gewekt en ben jij die creatieve GZ-psycholoog waar wij naar op zoek zijn? Stuur je mail/brief met motivatie en CV naar duurken.s@rondomzorg.nl.

Wil je meer weten over deze vacature? Schroom niet en bel ons op 0582990250 (Rondomzorg) of 06 83521992 (Andre Tjaarda, GZ psycholoog KieN VIP).

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ

Voor ons KieN VIP team zijn wij op zoek naar een ervaren Verpleegkundig Specialist GGZ met affiniteit met mensen met een psychosegevoeligheid | 24-36 uur

KieN VIP staat voor Vroege Innovatieve Psychosezorg. Het KieN VIP-team heeft als doel om mensen na een eerste psychose te ondersteunen in hun herstelproces door psychotische klachten zo snel mogelijk te behandelen op een manier die past bij de persoonlijke behoefte van de cliënt, om verergering te voorkomen en te ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven met school/ werk, hobby’s, vrienden en vrije tijd. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid gericht op het voorkomen van een nieuwe psychose in de toekomst en voor comorbide en onderliggende klachten. We doen dit op basis van de zorgstandaard psychose waarbij de nadruk ligt op de behandeling van mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose, mensen met en een eerste psychotische episode en mensen met episodisch verloop. We blijven voortdurend kijken naar nieuwe innovatieve manieren om te behandelen. KieN VIP werkt provinciaal. De verpleegkundig specialist GGZ werkt samen met andere verpleegkundig specialisten GGZ, GZ psychologen en psychiaters als regiebehandelaar.

Ben jij iemand die:

 • In het bezit is van het diploma Verpleegkundig Specialist GGZ;
 • ruime ervaring heeft in het ambulant werken in de gespecialiseerde GGZ en ruime kennis heeft op het gebied van de behandeling van mensen met een psychotische stoornissen;
 • zowel een teamspeler is als solistisch werkt en die graag netwerken van cliënten, naasten, collega’s, en ketenpartners met elkaar verbindt;
 • samen met de cliënt en zijn naasten zoekt naar mogelijkheden voor herstel in aansluiting op de persoonlijke behoeften en context van een cliënt;
 • zich ervoor inzet om de zorgonafhankelijkheid van de cliënt te vergroten;
 • ondernemend en betrouwbaar is in het zelfsturend team;
 • goed kan organiseren, zowel in teamverband als zelfstandig;
 • Bereid is om periodiek mee te draaien in de achterwacht van de 24/7 telefonische bereikbaarheidsdienst.
 • zichzelf ziet als een actieve speler in een zelfsturend dynamisch team;
 • out-of-the-box denkt en durft te (be)handelen;

Wij bieden je:

 • Een dynamische baan in een SGGZ-organisatie die aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de SGGZ en in de maatschappij met professionele gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid en persoonlijke inbreng;
 • een plek waar jouw innoverende en inspirerende eigenschappen en ideeën de kans krijgen om tot bloei te komen;
 • salariëring op basis van de cao GGZ (FWG 65);
 • een contract met looptijd van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • een gezellig en enthousiast team dat bereid is om samen iets moois op te bouwen.

Informatie en solliciteren

Ben je dit allemaal en durf je het aan? Solliciteer dan! Mogelijk kun je dan in de toekomst samen met ons de zorg voor onze cliënten invullen op een manier die bij jou past en waar je volledig achter kunt staan. Voor meer informatie over de werkwijze van KieN VIP : ga naar KieN VIP

Voor meer informatie kun je contact opnemen per onderstaande mail. Indien gewenst nemen wij telefonisch contact met je op.

Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV te mailen naar nynke@kien.nu.

AMBULANT VERPLEEGKUNDIGE

voor met name regio Zuidwest Friesland (hoofdlocatie is Leeuwarden) | 24-32 uur

KieN VIP staat voor Vroege Innovatieve Psychosezorg. Het KieN VIP-team heeft als doel om mensen na een eerste psychose te ondersteunen in hun herstelproces door psychotische klachten zo snel mogelijk te behandelen op een manier die past bij de persoonlijke behoefte van de cliënt, om verergering te voorkomen en te ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven met school/ werk, hobby’s, vrienden en vrije tijd. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid gericht op het voorkomen van een nieuwe psychose in de toekomst en voor comorbide en onderliggende klachten. We doen dit op basis van de zorgstandaard psychose en blijven daarnaast kijken naar nieuwe innovatieve manieren om te behandelen.

Ben jij iemand die:

 • In het bezit is van het diploma HBO-V;
 • ruime ervaring heeft in het ambulant werken in de gespecialiseerde GGZ en ruime kennis heeft op het gebied van de behandeling van mensen met een psychotische stoornissen;
 • zowel een teamspeler is als solistisch werkt en die graag netwerken van cliënten, naasten, collega’s, en ketenpartners met elkaar verbindt;
 • samen met de cliënt en zijn naasten zoekt naar mogelijkheden voor herstel in aansluiting op de persoonlijke behoeften en context van een cliënt;
 • zich ervoor inzet om de zorgonafhankelijkheid van de cliënt te vergroten;
 • ondernemend en betrouwbaar is in het zelfsturend team;
 • goed kan organiseren, zowel in teamverband als zelfstandig;
 • zichzelf ziet als een actieve speler in een zelfsturend dynamisch team;
 • out-of-the-box denkt en durft te (be)handelen;
 • bereid om periodiek mee te draaien in de telefonische bereikbaarheidsdienst.
 • bereid is om op vrijdagen en woensdagen te werken en andere werkdagen in overleg beschikbaar is.

Wij bieden je:

Een dynamische baan in een SGGZ-organisatie die aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de SGGZ en in de maatschappij met professionele gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid en persoonlijke inbreng;

 •  een plek waar jouw innoverende en inspirerende eigenschappen en ideeën de kans krijgen om tot bloei te komen;
 • salariëring op basis van de cao GGZ (FWG 50);
 • een contract met looptijd van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • een gezellig en enthousiast team dat bereid is om samen iets moois op te bouwen.

Informatie en solliciteren

Ben je dit allemaal en durf je het aan? Solliciteer dan! Mogelijk kun je dan in de toekomst samen met ons de zorg voor onze cliënten invullen op een manier die bij jou past en waar je volledig achter kunt staan. Voor meer informatie over de werkwijze van KieN VIP:  kien.nu/vip/

Voor meer informatie kun je contact opnemen per onderstaande mail. Indien gewenst nemen wij telefonisch contact met je op.

Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV te mailen naar nynke@kien.nu.

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE (SPV)

voor met name regio Zuidwest Friesland (hoofdlocatie is Leeuwarden) | 24-32 uur

KieN VIP staat voor Vroege Innovatieve Psychosezorg. Het KieN VIP-team heeft als doel om mensen na een eerste psychose te ondersteunen in hun herstelproces door psychotische klachten zo snel mogelijk te behandelen op een manier die past bij de persoonlijke behoefte van de cliënt, om verergering te voorkomen en te ondersteunen bij het weer oppakken van hun leven met school/ werk, hobby’s, vrienden en vrije tijd.

Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid gericht op het voorkomen van een nieuwe psychose in de toekomst en voor comorbide en onderliggende klachten. We doen dit op basis van de zorgstandaard psychose en blijven daarnaast kijken naar nieuwe innovatieve manieren om te behandelen.

Ben jij iemand die:

 • In het bezit is van het diploma SPV;
 • ruime ervaring heeft in het ambulant werken in de gespecialiseerde GGZ en ruime kennis heeft op het gebied van de behandeling van mensen met een psychotische stoornissen;
 • zowel een teamspeler is als solistisch werkt en die graag netwerken van cliënten, naasten, collega’s, en ketenpartners met elkaar verbindt;
 • samen met de cliënt en zijn naasten zoekt naar mogelijkheden voor herstel in aansluiting op de persoonlijke behoeften en context van een cliënt;
 • zich ervoor inzet om de zorgonafhankelijkheid van de cliënt te vergroten;
 • ondernemend en betrouwbaar is in het zelfsturend team;
 • goed kan organiseren, zowel in teamverband als zelfstandig;
 • zichzelf ziet als een actieve speler in een zelfsturend dynamisch team;
 • out-of-the-box denkt en durft te (be)handelen;
 • bereid is om op vrijdagen en woensdagen te werken en andere werkdagen in overleg beschikbaar is.

Wij bieden je:

 • Een dynamische baan in een SGGZ-organisatie die aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in de SGGZ en in de maatschappij met professionele gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid en persoonlijke inbreng;
 • een plek waar jouw innoverende en inspirerende eigenschappen en ideeën de kans krijgen om tot bloei te komen;
 • salariëring op basis van de cao GGZ (FWG 55);
 • een contract met looptijd van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • een gezellig en enthousiast team dat bereid is om samen iets moois op te bouwen.

Informatie en solliciteren

Ben je dit allemaal en durf je het aan? Solliciteer dan! Mogelijk kun je dan in de toekomst samen met ons de zorg voor onze cliënten invullen op een manier die bij jou past en waar je volledig achter kunt staan. Voor meer informatie over de werkwijze van KieN VIP:  KieN VIP .

Voor meer informatie kun je contact opnemen per onderstaande mail. Indien gewenst nemen wij telefonisch contact met je op.

Solliciteren mail je motivatiebrief en CV naar nynke@kien.nu