Creatieve therapie: beeldende therapie & muziektherapie

Omschrijving

Dit element is geschikt voor volwassenen en kinderen die het moeilijk vinden om over hun gevoelens te praten, of waarbij praten alleen niet helpt. Creatieve therapie (of beeldende therapie) is een behandelvorm, die meer gericht is op het ervaren.

Variant beeldende therapie

Hierbij maken we op methodische wijze gebruik van o.a. tekenmateriaal, verf, klei, en speksteen. Door de omgang met het materiaal en het maken van vormen, kleuren en beelden kan uiting worden gegeven aan ervaringen en gevoelens. Zo komt de eigen belevingswereld dichterbij en ontstaat meer zelfvertrouwen. Het resultaat is zichtbaar en tastbaar, dit geeft houvast bij het veranderings- en verwerkingsproces. Door te oefenen en te experimenteren met materialen en opdrachten, kunnen op een veilige manier nieuwe ervaringen worden opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld om anders om te gaan met problemen en klachten. Het is niet belangrijk om ‘creatief’ te zijn en dat wat gemaakt wordt hoeft niet ‘mooi’ te worden. Belangrijker is het doen en wat daarbij wordt ervaren.

Variant muziektherapie

Bij muziektherapie zijn weinig woorden nodig. Je maakt zelf muziek op verschillende instrumenten, zoals djembé, xylofoon, strijk- en blaasinstrumenten. Door samen muziek te maken heb je op een andere manier contact. Je komt innerlijk in beweging en je voelt je sterker. Er ontstaat ruimte voor jezelf. Bij muziektherapie gaat het om de beleving, muzikale ervaring is dan ook niet nodig.

Muziektherapie helpt kinderen, volwassenen en ouderen bij het uiten van gevoelens, het aangeven en accepteren van grenzen, sociale contacten, eenzaamheid, somberheid, gedragsproblemen, ASS, ADHD.

  • Filter : Kind en Jeugd, Therapie, Volwassenen

KieN elementen