Cognitieve gedragstherapie

Omschrijving

Dit is een basiselement van onze specialistische zorg, maar ook binnen dit basiselement zijn verschillende mogelijkheden. Wij kijken in deze therapie altijd naar de relatie tussen denken, voelen en doen. Anders kijken naar een probleem, omdenken, ander gedrag uitproberen, vaardigheden oefenen, dat past allemaal binnen deze therapievorm. Jij kunt zelf aangeven waar voor jou het accent moet liggen. Cognitieve gedragstherapie kan individueel worden gegeven, maar ook samen met je gezinsleden of in een groep met lotgenoten.

  • Filter : Therapie, Volwassenen

KieN elementen