KrachtiGezin

Omschrijving

KrachtiGezin is een groepsaanbod voor kinderen van 8 tot 12 jaar en voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar waarbij er sprake is van emotionele problematiek en/of verslaving bij één of beide ouder(s).

Iedereen kan te maken krijgen met klachten die invloed hebben op het dagelijks leven. Het kan voorkomen dat ouder(s) last hebben van emotionele problemen en/of verslaving. Eén op de 6 kinderen groeit op in een gezin waarbij ouders bovengenoemde klachten hebben.

Ouders kunnen door hun persoonlijke problemen in een lastige periode minder beschikbaar zijn voor hun kinderen. Het kan voor komen dat je je als kind extra verantwoordelijkheid voelt binnen het gezin.

Je kunt als kind/jongere behoefte hebben aan ondersteuning in het omgaan met de situatie. Het kan dat jij vaak niet laat merken dat jij je zorgen maakt over je ouders en je soms afvraagt of het aan jou ligt of je schaamt.

Het is vaak best spannend om dit soort dingen met je ouders of anderen te bespreken. Er over praten helpt jou om beter aan te kunnen geven wat jij zelf nodig heeft.

KrachtiGgezin is een training van 12 bijeenkomsten, waar naast PMTactiviteiten ook ruimte is voor het delen van je zorgen, ontdekken dat je niet de enige bent, je vragen mag stellen en tips krijgt. De activiteiten zijn gericht op meer zicht en grip op emotieregulatie, waar liggen mijn behoeften, hoe stel je een grens, wat zijn mijn kwaliteiten, bij wie vind ik steun en samen plezier hebben.

Locatie:
Sneek

Door:
Renée Vlietstra, psychomotore therapeut.
Liesbeth Mook, psychotherapeut.

Datum en tijd:
Eén keer in de twee weken op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Heb je belangstelling, heb je vragen, wil je meer informatie?
Stuur gerust een mailtje naar renee@kien.nu,
liesbeth@kien.nu of bel: 06-39844818

  • Filter : Kind en Jeugd, Therapie, Volwassenen

KieN elementen