3 december 2020 In Blog,Nieuws

Persbericht – 02-12-2020

Het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP) van GGZ Friesland treedt in dienst bij KieN, aanbieder van specialistische GGZ voor jongeren en volwassenen in Friesland. Het doel: specialistische hulp en behandeling bij psychose voor Friesland behouden.

“Met onze overstap garanderen we dat we onze huidige én toekomstige cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven geven”, aldus Nynke Boonstra, hoofd van het VIP-team. “De samenstelling van het team en onze werkwijze blijven gelijk. Ook bij KieN hebben we voor hulp bij een psychose géén wachtlijst. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nieuwe cliënten en zorgprofessionals met vragen en aanmeldingen bij KieN VIP terecht.

“Aanleiding voor het team om gezamenlijk bij KieN in dienst te treden is de beslissing van GGZ Friesland om haar zorg regionaal te organiseren. Dit heeft tot gevolg dat specialistische teams, waaronder het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP), worden opgeheven. De professionals worden ondergebracht bij generieke behandelteams.

“De wens om GGZ-zorg dichterbij cliënten te organiseren, juich ik natuurlijk toe”, zegt Boonstra. “Maar niet als daarmee waardevolle kennis en expertise over een zeer kwetsbare cliëntengroep verloren gaan. Dat is wat er met het opheffen van het VIP-team dreigt te gebeuren.

“In 2008 nam Boonstra, verpleegkundig specialist GGZ en lector Zorg en Innovatie in de psychiatrie aan NHL Stenden, bij GGZ Friesland het initiatief om (op basis van inzichten uit haar proefschrift) VIP-zorg op te zetten: hoog-specialistische hulp voor mensen die een psychose doormaken. In Friesland gaat het jaarlijks om zo’n 200 nieuwe cliënten.

“We hebben onze deuren met liefde voor het VIP-team opengezet”, zeggen psychiater Elbert-Jaap Schipper en klinisch psycholoog Charlotte van der Wall, mede-oprichters en directeuren zorg bij KieN. “Inhoudelijk sluit hun aanpak naadloos aan op onze werkwijze: persoonlijk, open en op maat.” Samen met algemeen directeur Hanneke Verwegen richtten Schipper en Van der Wall drie jaar geleden KieN op, met als doel de geestelijke gezondheidszorg anders te organiseren. Begrijpelijk, kleinschalig en met cliënten aan het roer. “Zij zijn de expert van zichzelf. Wij brengen onze kennis en ervaring in om ze verder te helpen.

“Nynke Boonstra, die directeur van KieN VIP wordt, doet al twintig jaar onderzoek naar het verbeteren van zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid. Ze maakt ook onderdeel uit van de landelijke werkgroep, die de behandelrichtlijnen hierover opstelt.

“Als iemand psychotische klachten krijgt, is het belangrijk om hem zo snel mogelijk specialistische hulp-op-maat te geven”, benadrukt ze. “Hoe eerder je daarmee start, hoe groter de kans dat hij de draad snel weer kan oppakken. En hoe kleiner het risico dat hij later terugvalt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat VIP-teams — dus teams die alléén cliënten met een psychose behandelen — effectiever zijn dan teams die cliënten met verschillende stoornissen behandelen. Dat heeft onder andere te maken met de intensiteit van de aanpak en met het multidisciplinaire behandelteam dat erbij betrokken is.”

Het VIP-team, bestaande uit psychiaters, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, trajectbegeleiders en systeemtherapeuten, kijkt ernaar uit om vanaf komend jaar de zorg voor bestaande en nieuwe cliënten voort te zetten bij KieN.


Noot voor de redactie

Meer weten? Kijk op kien.nu/vip. Voor aanvullende informatie en interviewverzoeken kun je contact opnemen met Marte van Santen, communicatieadviseur bij KieN: 06 – 41 208 008 / marte@kien.nu.