Nieuws

ZORGPROFESSIONALS IN FRIESLAND VERBETEREN DE JEUGDZORG VAN BINNENUIT

Persbericht 19-03-2024

Dat het anders kan en moet, is ook afgelopen week weer gebleken, toen een aantal ZIKOS-afdelingen (Afdelingen voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie(ZIKOS) en onderdeel van JeugdzorgPlus) sloten na de uitkomsten van een onderzoek onder jongeren. Geweld in de jeugdzorg, slechte communicatie tussen medewerkers, slechte samenwerking tussen huisartsen, onderwijs, zorg en ouders, zomaar een opsomming van zaken die beter kunnen.

Morgen, 20 maart 2024, gaan in Leeuwarden zo’n 200 huisartsen, jeugdartsen, POH’s-GGZ, vertrouwensartsen, leerkrachten, pedagogen, psychologen, gebiedsteamwerkers, rechters, advocaten, agenten, medewerkers van Veilig Thuis en de raad voor de kinderbescherming werken aan andere oplossingen. Dat doen ze samen met de mensen waar het om gaat: ouders en jongeren die ervaring hebben met hulpverlening. Doel is dat hulpverleners van verschillende instanties samenwerken aan oplossingen in de thuissituatie. Dat er eerder en effectiever geholpen wordt, zonder wachttijden. Het Tweede Friese Wind Congres, dit jaar geopend door wethouder jeugd Petra Van den Akker, biedt een platform voor deze verbeteringsslag.

Jan-Pieter Meijer, dagvoorzitter en in zijn dagelijks leven procesbegeleider Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire en Uithuisplaatsing, vertelt: ”Als er thuis problemen zijn en een kind of jongere heeft extra aandacht nodig, dan loopt de spanning verder op. Dat doorbreken, zodat iedereen het met elkaar volhoudt, dat kinderen ook thuis kunnen blijven wonen. In de trajecten die ik begeleid, zie ik ook dat mensen te lang gewacht hebben om hulp te vragen en te krijgen. Dat komt door de wachttijden in de zorg, maar ook omdat ze niet om hulp durven vragen, uit angst voor bemoeienis en overname door instanties. Met Een Friese Wind willen we zorgen dat professionals beter samenwerken, dat het vertrouwen in de hulpverlening versterkt wordt en dat we weer doen waar ons vak voor bedoeld is: problemen oplossen in plaats van ze verergeren. We zijn er tenslotte voor ouders en kinderen, om ze te steunen in moeilijke tijden en niet om het over te nemen.”

Stichting Een Friese Wind is ontstaan vanuit de wens van professionals om buiten de organisatie beweging en vernieuwing in de zorg te stimuleren. De Stichting ondersteunt professionals bij de organisatie van activiteiten die helpen deze beweging verder te brengen, domeinoverstijgende samenwerking te bevorderen. Op 20 maart 2024 vindt Het Tweede Friese Wind Congres plaats. Ook daarna waait de wind verder door Fryslan en daarbuiten.

Het congres heeft een persoonlijk karakter, met verhalen vanuit ervaring in combinatie met professionals en wetenschap. Er is een mogelijkheid tot het bijwonen, mits goede afspraken gemaakt kunnen worden over privacy. Interesse? Neem dan contact op met Lianne van Mourik, info@uwzorgweg.nl of met Charlotte van der Wall 06-21633272.

Lees ook: persbericht Spiegelgesprek, dat gaat over een activiteit in aanloop naar dit congres waarbij verhalen werden opgehaald bij de mensen die het betreft.

JONGEREN HOUDEN WETHOUDER EN ANDERE PROFESSIONALS EEN SPIEGEL VOOR

Slachtoffers van mishandeling en verwaarlozing blikken terug op hun hulpgeschiedenis “We weten allemaal wat er nodig is en toch helpen we niet op tijd, zijn we niet doortastend genoeg” zegt Marianne Poelman geraakt. De wethouder en ambassadeur van de vernieuwing in de GGZ in Friesland was vrijdag aanwezig bij een spiegelgesprek in Sneek, georganiseerd door KieN in samenwerking met het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Poelman luisterde samen met anderen de verhalen van zes jongeren en volwassenen die huiselijk geweld en verwaarlozing meemaken of hebben meegemaakt. De anderen: een jeugdarts, een huisarts, een kinder- en jeugdpsychiater, een klinisch psycholoog en een manager van Veilig
Thuis.

“Wie wisten ervan?” vroegen gespreksleiders Rolien Tolsma en Charlotte van der Wall bij de aftrap van het gesprek. De antwoorden waren schokkend. Vrijwel iedereen noemde de leraar, directe familieleden, buren, de voetbalclub, de huisarts. Al deze mensen wisten dat het niet goed ging, maar deden niets. “Wij woonden in een klein dorp, waar iedereen elkaar kende. Dan keek men toch liever weg, dan dat ze durfden in te grijpen”, zo vertelt Johan).

Bij een spiegelgesprek zitten ervaringsdeskundigen in een binnenkring en gaan met elkaar in gesprek. In de kring eromheen luisteren professionals zonder te reageren. Het gesprek is bedoeld om professionals in de zorg een spiegel voor te houden. “Missie geslaagd, alle aanwezigen waren onder de indruk en hoorden zaken die ze anders niet horen”, vertellen Rolien en Charlotte, zelf ook onder de indruk.

Overal zeggen en schrijven mensen dat het anders moet in de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Dat leidt onvoldoende tot verandering. Zo gebeurt het nog steeds dat verschillende organisaties betrokken zijn, met elkaar in gesprek gaan over regelzaken en dat hulp voor het kind en het gezin onvoldoende op gang komt. Het zorglandschap is onoverzichtelijk voor de mensen die het juist zo hard nodig hebben. Jeugdarts Jantsje Heeringa reageert aangeslagen:“Ik dacht dat we als jeugdartsen goed beschikbaar waren, terwijl ik hier hoor dat de kinderen die ons het hardst nodig hebben, vaak thuis blijven en ons niet bereiken. Daar schrik ik van.”

Ze delen allemaal het gevoel dat zij schuldig waren, ze werden aangewezen als oorzaak van de problemen thuis. Inmiddels weten ze beter: “Ik was niet het probleem, het was een gezinsprobleem! Alleen geloofde niemand mij, laat staan dat ze echt naar mij luisterden”. Het is een gedeelde ervaring dat niemand echt luisterde naar de jongeren zelf. De 19-jarige Line) probeert het te begrijpen: “misschien waren de hulpverleners bang voor het antwoord en durfden ze daarom niet door te vragen.”. “Ik ben diep onder de indruk”, zegt huisarts Jan Paul Verdenius met een brok in zijn keel. “We kunnen nog veel beter luisteren naar kinderen en hun stem serieus nemen”.

Op 20 maart a.s. vindt in Leeuwarden het tweede Friese Wind Congres ‘Vroegherkenning en interventie kindermishandeling en verwaarlozing, actief en in persoonlijke verbondenheid’. Het congres wordt geopend door jeugdwethouder Petra van den Akker en is bedoeld voor dokters, onderwijzers, beleidsmedewerkers, politieagenten, hulpverleners en politici die in contact met elkaar de samenwerking in Friesland gaan verbeteren. Tijdens het congres zijn jongeren een rode draad, zij introduceren sprekers, zijn dagvoorzitter en stellen vragen vanuit hun eigen perspectief. Voor meer informatie kijk op www.eenfriesewind.nl

Het congres heeft een persoonlijk karakter, met verhalen vanuit ervaring in combinatie met professionals en wetenschap. Er is een mogelijkheid tot het bijwonen, mits goede afspraken gemaakt kunnen worden over privacy. Interesse? Neem dan contact op met Lianne van Mourik, info@uwzorgweg.nl of met Charlotte van der Wall 06-21633272
*) In verband met de privacy zijn de namen van de deelnemers gefingeerd.

@ease Leeuwarden is verhuisd!

5 juni om 15.30 uur viering 1-jarig jubileum
+ opening nieuwe locatie @ease_leeuwarden

Op maandag 5 juni is de feestelijke opening van deze nieuwe locatie! Ook wordt dan het 1-jarige bestaan van @ease_leeuwarden gevierd. Boudien van der Pol is locatiemanager bij @ease Leeuwarden, en nodigt alle KieN-BrieF lezers uit: “Kom langs en ontdek wat @ease voor jou en de regio Leeuwarden kan betekenen. We vertellen op 5 juni alles over onze diensten, de ondersteuning die we bieden en hoe we er voor jullie kunnen zijn. Breng gerust je vrienden, kinderen en collegae mee, het wordt een leuke middag!”

Kom gerust langs ...

Vanaf 15 mei kunnen jongeren terecht op de nieuwe locatie aan de Schoolstraat 1 te Leeuwarden.

Zit je ergens mee? Loop je rond met negatieve gedachten, pieker je veel of ervaar je eenzaamheidsklachten? Erover praten helpt! Bij @ease wordt naar jongeren geluisterd. Je kunt gewoon binnenlopen of chatten: anoniem, zonder afspraak en gratis. @ease is er speciaal voor jongeren van 12 tot 25 jaar.

Nieuwe openingstijden => maandag van 15 tot 18 uur

@ease is een aanbod voor en door jongeren. @ease Leeuwarden wordt mogelijk gemaakt door KieN, KieN VIP, Duore en Domumzorg in samenwerking met ketenpartners in de regio.

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE COLLEGA’S

KieN is een specialistische GGZ-organisatie met vestigingen in Sneek, Leeuwarden, Harlingen en Heerenveen. We bieden passende hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen, die vanwege psychische en/of psychiatrische problemen zijn vastgelopen.

Bij KieN kijken we naar de cliënt in de context en de klacht in de context. We werken volgens de zorgstandaarden en richten ons op het bevorderen van de mentale gezondheid en het vergroten van de veerkracht. Daarbij bieden we veel ervaringsgerichte therapieën, waarbij de cliënt een belangrijke stem heeft in het samenstellen van het hulpaanbod, met als uitgangspunt zo passend mogelijk, zo kort mogelijk en zo lang en intensief als nodig.

KieN is netwerkorganisatie, we werken veel samen met partners in het sociaal domein en hebben ook een flexibele schil met zzp’ers.

In verband met onze uitbreiding hebben we ruimte voor een

GZ-psycholoog of psychotherapeut, accent volwassenen 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

Verpleegkundig specialist, accent volwassenen 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

GZ-psycholoog of psychotherapeut, accent jeugd 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

GZ-psycholoog of psychotherapeut, accent jeugd 24-36u, Vestiging Harlingen

Systeemtherapeut, accent jeugd 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

Ambulant hulpverlener accent jeugd 24-36u, Vestiging Sneek/Heerenveen

Psychiater, accent volwassenen en VIP, 8-36u

interesse?

Bij KieN vragen we je om jouw droombaan te beschrijven, hoe wil je jouw eigenheid en jouw professionaliteit combineren? Hoe kom jij tot je recht? Loop gerust eens binnen op een van onze KieN-Pleinen in Leeuwarden of Sneek op vrijdagmiddag tussen 14.00u en 16.00u om kennis te maken met mensen uit het team. Een dag meelopen kan ook. Wil je meer informatie? Neem contact op met Charlotte van der Wall 06 21633272 Elbert-Jaap Schipper 06 33672446 of Nynke Boonstra 06 22678011 of stuur een mail naar Hanneke Verwegen, algemeen directeur bij KieN: hanneke@kien.nu

Wij bieden:

Een inspirerende, creatieve, zelfstandige werkplek in een zelfsturend team met enthousiaste collega’s in een innovatieve omgeving met ontwikkelmogelijkheden. Naast je werk met cliënten zijn er ook mogelijkheden tot het geven van onderwijs, supervisie of het ondersteunen van andere belangrijke activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen in de ggz en in de samenleving. Inschaling conform CAO-GGZ.

 

KieN ElfstedentochT – KieN SporT

KieN ElfstedentochT - KieN SporT

De KieN Elfstedentocht is de aftrap van KieN SporT, een nieuw onderdeel van onze organisatie. Collega Emma Stuut is in opleiding tot sportpsycholoog en helpt topsporters met psychische problemen. Dat aanbod gaan we de komende tijd verder uitbreiden bij KieN, in samenwerking met Topsport Noord.

Collega Elbert-Jaap Schipper vertelt: “Topsport inspireert veel mensen, op allerlei manieren. Het stimuleert ons van jongs af aan om zelf te gaan sporten. En topsporters kunnen ons veel leren over omgaan met lichamelijke en psychische uitdagingen. Daarom vinden we de samenwerking met deze sporters belangrijk.”

Als topsporters psychische problemen hebben vraagt dat om een gespecialiseerde vorm van hulp. Zij en de mensen in hun omgeving staan onder grote druk. De sporters hebben in hun opleiding en training al veel geleerd over psychisch gezond zijn. “Als ze toch vastlopen is specifieke deskundigheid nodig om ze verder te helpen. Die hebben we bij KieN, met Emma voorop” zegt Elbert-Jaap enthousiast.

De KieN Elfstedentocht start op 23 april om 7 uur bij KieN Sneek, Kanaalstraat 5 waar we ook rond 17.15 uUR finishen. Een tocht van in totaal 210 kilometer lang. Dus je ziet het al: we trainen en fietsen lekker door. En dat allemaal op eigen kracht ?

We gaan er een mooie, sportieve en feestelijke dag van maken! Je kunt op 23 april de fietsers volgen via ons kanaal op YouTube 

YOUTUBE kanaal KieN
#dp-social-icons-666e283ef001c-1168.social-icons a {border-color:#cd3333;}#dp-social-icons-666e283ef001c-1168.social-icons a:before {color:#cd3333;}

We hebben de Friese wind laten waaien, wat een mooie dag

Met een warm hart kijken wij terug op ons jubileumcongres afgelopen donderdag. Wat een mooie dag was het. Alle verschillende windrichtingen kunnen samen komen, elkaar inspireren en daarmee ècht een #friesewind laten waaien. Voordat we vertellen hoe we verder gaan waaien, eerst even een terugblik op het congres. Dank aan alle sprekers en deelnemers voor de mooie ontmoetingen. Dank Stadsschouwburg De Harmonie voor de geweldige locatie. Wordt vervolgd…

www.eenfriesewind.nl/

Een jaar wachten op psychologische zorg: “Dat is heel naar en doet zeer”

Uitzending op Omrop Fryslân

Een jaar wachten op psychologische zorg: “Dat is heel naar en doet zeer”

De wachtlijsten bij ggz-instellingen zijn lang. Ook bij de psychologen en psychiaters van KieN in Sneek. Daar staan nu meer dan honderd volwassenen op de wachtlijst, die meer dan een jaar moeten wachten op een behandeling.

“Wij moeten tegen mensen zeggen dat we geen budget hebben om ze aan te nemen.” Het is een vreemde situatie voor Elbert-Jaap Schipper. Hij is psychiater en directeur zorg bij KieN. Er melden zich genoeg potentiële werknemers aan om de lange wachtlijsten weg te werken, maar er is geen geld beschikbaar om het uit te voeren.

Een therapeut van KieN aan het werk © Omrop Fryslân

“De zorgverzekeraars verdelen het budget”, zegt Charlotte van der Wall. Zij werkt als psycholoog en directeur zorg bij KieN. “Ze maken dus potjes voor elke organisatie, terwijl de mensen zelf kiezen. Dan krijg je soms een potje dat leeg is, terwijl er wel mensen naar je toe komen. Dat is bij ons het geval. Terwijl andere organisaties geld over hebben.”

Vroeger waren de regels wat losser. Dat is geschrapt, omdat sommige zorgaanbieders dat vertrouwen misbruikten. “Als er iemand misbruik maakt van een bepaalde regeling, dan komen er meer regels en meer controle. Zo is eigenlijk onze samenleving overspannen aan het worden van alle regels.”

Je leest de dossiers en het zijn schrijnende verhalen.

Elbert-Jaap Schipper, psychiater

En dus zit er voor Schipper momenteel niets anders op dan mensen naar de wachtlijst verwijzen. “Dat is vreselijk om te doen. Het gaat om mensen met complexe problematiek. Dat zijn mensen die vaak al ergens anders zijn geweest en daar niet de behandeling hebben gekregen die ze nodig hebben. Je leest de dossiers en het zijn schrijnende verhalen. Het is echt heel naar en het doet zeer om ze een jaar lang te laten wachten.”

De mensen die zich melden, zijn juist mensen die denken dat er eindelijk licht aan het eind van de tunnel is. “Nu is het inmiddels wel bekend dat we een wachtlijst hebben. Ze horen het vaak al meteen van de huisarts, maar toch kiezen ze ervoor om bij ons op de wachtlijst te komen. Het spreekt ze aan wat we kunnen bieden, dus dan maar dat jaar wachten.”

Elbert-Jaap Schipper, directeur zorg bij KieN © Omrop Fryslân

Van der Wall en Schipper maken zich vooral zorgen om jongeren tussen de 18 en 25 jaar op de wachtlijst. Die worden meegeteld als volwassenen.

Schipper: “Het probleem is dat zij nog in een heel belangrijke fase van hun leven zitten. Op allerlei manieren ben je je dan aan het ontwikkelen. Als het dan misgaat, heeft dat gevolgen voor de rest van je leven. Als je dan mensen op het goede spoor kunt zetten, hebben ze daar profijt van gedurende de rest van hun leven.”

Charlotte van der Wall © Omrop Fryslân

Uit onderzoek blijkt ook dat in die jaren de meeste mentale problemen ontstaan. Toch kunnen de jongeren niet zomaar voorrang krijgen. “Het wordt heel lastig als je moet beslissen wie je voor laat gaan. Dan krijg je zeer ingewikkelde discussies over wat nu ernstiger is en wie het eerst zorg nodig heeft.”

Drie oplossingen
Binnenkort komen een Tweede Kamerlid en drie leden van Provinciale Staten op werkbezoek bij KieN in Sneek. Van der Wall wil dan graag drie mogelijke oplossingen bespreken met de politici:

1. Meer budget voor jongeren van 18-25.
"Dat is een goede investering in onze samenleving. Dat zijn de mensen die de toekomst hebben. Zij moeten als losse doelgroep gezien worden, aangezien ze in die belangrijke ontwikkelfase zitten."

2. Meer vertrouwen in de zorgprofessionals.
"Het beleid komt nu meer voort uit wantrouwen. Minder regels, want nu wordt vaak achter een bureau besloten hoeveel zorg iemand nodig heeft. Ik heb nog nooit iemand behandeld die het niet nodig heeft. Dat doet niemand. Misschien een enkeling, maar daar moet je geen regels op baseren."

3. De budgetten opnieuw verdelen.
"Koppel het budget aan de mensen zelf, zodat mensen zelf kunnen bepalen welke zorg ze waar willen. Koppel het dus los van de instanties en laat de zorgnemer bepalen."

Bron: Omrop Fryslân Casper Slotboom

Financiering GGZ voor volwassenen deugt niet, en toch ook wel

Wachtlijsten door verkeerde budget-verdeling

Januari 2023

Verzekerde kiest anders dan zorgverzekeraar

GGZ aanbieders sluiten contracten met zorgverzekeraars. Daarin staan afspraken over de zorg die de aanbieder levert en over de betaling door de verzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt het budget
voor elke aanbieder. De zorgverzekeraar denkt te handelen vanuit de wensen van de verzekerde
cliënten die hulp zoeken. De praktijk is vaak anders: de verzekerde cliënt wil behandeling bij een GGZ
aanbieder, maar de zorgverzekeraar heeft onvoldoende budgetruimte gemaakt voor die aanbieder. Dit gebeurt momenteel bij BuurtzorgT. Ook bij KieN hebben wij al lange tijd een cliëntenstop voor verzekerden van de koepels VGZ en Zilveren Kruis. We hebben wel voldoende en goed geschoold personeel om behandelingen uit te voeren, maar te weinig budget.

Er zijn aanbieders, vooral grote GGZ instellingen, die budgetruimte over houden. Dit komt doordat cliënten kiezen voor andere zorgaanbieders en doordat grote GGZ instellingen steeds meer moeite hebben om voldoende medewerkers te behouden. Ondertussen houden de grote GGZ instellingen hun historisch opgebouwde budgetten. Er is dus wel budget, maar bij de verkeerde aanbieder. Zo ontstaan wachtlijsten en houden zorgverzekeraars elk jaar geld over, geld dat ze niet besteden aan zorg voor mensen die het hard nodig hebben.

Hoe dan wel

Voor passende, effectieve zorg is het belangrijk dat cliënten zelf kunnen kiezen. Dat gebeurt nu te weinig, doordat de zorgverzekeraar bepaalt welke zorg beschikbaar is en door welke zorgaanbieder die geleverd mag worden. Een verzekeraar is primair uit op het mijden van risico’s en niet op het realiseren van de beste zorg.

Verzekerden zijn de financiers van de zorg. Ze moeten zelf een zorgaanbieder kunnen kiezen en daar gaat het budget dan naar toe. Hiervoor is verandering nodig van het huidige stelsel waarin de zorgverzekeraar de macht heeft.

Tarieven kloppen wel

 

Nieuwe bekostiging

Begin 2022 is het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd in de GGZ voor volwassenen. Het geeft minder administratieve lasten en beloont effectieve zorg. Dat is zorg met veel directe behandeltijd voor de cliënt, uitgevoerd door professionals met een hoge mate van deskundigheid. We werken nu bijna een jaar met het ZPM. Bij veel grote GGZ aanbieders die net als wij hulp bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek zijn de tarieven gedaald. Daar besteden professionals minder tijd aan direct cliëntencontact en is het opleidingsniveau van de medewerkers lager.

Voor veel behandeltrajecten bij KieN zijn de tarieven nauwelijks veranderd in vergelijking met de DBC financiering. De tarieven voor outreachende behandelingen van KieN VIP (grotendeels uitgevoerd in de leefomgeving van de cliënt) zijn gestegen. Bij KieN bieden we vooral hulp aan mensen met ernstige, complexe problematiek. We hebben al vanaf de start een hoog percentage directe behandeltijd en deskundige professionals.

Wat nu?

Je zou zeggen, het verloopt volgens plan. Effectieve zorg wordt beloond, dat was de bedoeling. Zorgverzekeraars spelen quitte, doordat ze meer betalen aan instellingen met effectieve zorg en minder aan aanbieders met ineffectieve zorg. Nou, het dreigt toch anders te gaan. De instellingen met lagere tarieven voeren een stevige campagne. Ze beweren dat het ZPM niet deugt, dat het aangepast moet worden. Hun ineffectieve werkwijze, met veel indirecte tijd en relatief lage deskundigheid, levert te weinig geld op. Dat was toch de bedoeling? Toch zien wij aankomen dat zorgverzekeraars grote GGZ instellingen gaan compenseren. Met het geld dat eigenlijk naar de effectieve aanbieders toe zou moeten gaan.

Oproep

Wij roepen alle partijen op om het ZPM uit te voeren zoals het bedoeld is. En daarbij de tarifering toe te passen die er uit voortvloeit. Dit betekent een hogere trajectprijs en verhoging van het budget voor aanbieders die efficiënt werken, en een lagere trajectprijs en verlaging van het budget voor aanbieders met een inefficiënte werkwijze. Zodat het ZPM doet waar het voor bedoeld was: hoogwaardige, efficiënte zorg stimuleren.

De directie van KieN:

Hanneke Verwegen | algemeen directeur

Nynke Boonstra | verpleegkundig specialist en directeur zorg

Charlotte van der Wall | klinisch psycholoog en directeur

Elbert-Jaap Schipper | zorg psychiater en directeur zorg

ZORGTEAM VOOR HULP BIJ PSYCHOSE STAPT OVER VAN GGZ FRIESLAND NAAR KIEN

Persbericht – 02-12-2020

Het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP) van GGZ Friesland treedt in dienst bij KieN, aanbieder van specialistische GGZ voor jongeren en volwassenen in Friesland. Het doel: specialistische hulp en behandeling bij psychose voor Friesland behouden.

“Met onze overstap garanderen we dat we onze huidige én toekomstige cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven geven”, aldus Nynke Boonstra, hoofd van het VIP-team. “De samenstelling van het team en onze werkwijze blijven gelijk. Ook bij KieN hebben we voor hulp bij een psychose géén wachtlijst. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nieuwe cliënten en zorgprofessionals met vragen en aanmeldingen bij KieN VIP terecht.

“Aanleiding voor het team om gezamenlijk bij KieN in dienst te treden is de beslissing van GGZ Friesland om haar zorg regionaal te organiseren. Dit heeft tot gevolg dat specialistische teams, waaronder het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP), worden opgeheven. De professionals worden ondergebracht bij generieke behandelteams.

“De wens om GGZ-zorg dichterbij cliënten te organiseren, juich ik natuurlijk toe”, zegt Boonstra. “Maar niet als daarmee waardevolle kennis en expertise over een zeer kwetsbare cliëntengroep verloren gaan. Dat is wat er met het opheffen van het VIP-team dreigt te gebeuren.

“In 2008 nam Boonstra, verpleegkundig specialist GGZ en lector Zorg en Innovatie in de psychiatrie aan NHL Stenden, bij GGZ Friesland het initiatief om (op basis van inzichten uit haar proefschrift) VIP-zorg op te zetten: hoog-specialistische hulp voor mensen die een psychose doormaken. In Friesland gaat het jaarlijks om zo’n 200 nieuwe cliënten.

“We hebben onze deuren met liefde voor het VIP-team opengezet”, zeggen psychiater Elbert-Jaap Schipper en klinisch psycholoog Charlotte van der Wall, mede-oprichters en directeuren zorg bij KieN. “Inhoudelijk sluit hun aanpak naadloos aan op onze werkwijze: persoonlijk, open en op maat.” Samen met algemeen directeur Hanneke Verwegen richtten Schipper en Van der Wall drie jaar geleden KieN op, met als doel de geestelijke gezondheidszorg anders te organiseren. Begrijpelijk, kleinschalig en met cliënten aan het roer. “Zij zijn de expert van zichzelf. Wij brengen onze kennis en ervaring in om ze verder te helpen.

“Nynke Boonstra, die directeur van KieN VIP wordt, doet al twintig jaar onderzoek naar het verbeteren van zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid. Ze maakt ook onderdeel uit van de landelijke werkgroep, die de behandelrichtlijnen hierover opstelt.

“Als iemand psychotische klachten krijgt, is het belangrijk om hem zo snel mogelijk specialistische hulp-op-maat te geven”, benadrukt ze. “Hoe eerder je daarmee start, hoe groter de kans dat hij de draad snel weer kan oppakken. En hoe kleiner het risico dat hij later terugvalt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat VIP-teams — dus teams die alléén cliënten met een psychose behandelen — effectiever zijn dan teams die cliënten met verschillende stoornissen behandelen. Dat heeft onder andere te maken met de intensiteit van de aanpak en met het multidisciplinaire behandelteam dat erbij betrokken is.”

Het VIP-team, bestaande uit psychiaters, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, trajectbegeleiders en systeemtherapeuten, kijkt ernaar uit om vanaf komend jaar de zorg voor bestaande en nieuwe cliënten voort te zetten bij KieN.


Noot voor de redactie

Meer weten? Kijk op kien.nu/vip. Voor aanvullende informatie en interviewverzoeken kun je contact opnemen met Marte van Santen, communicatieadviseur bij KieN: 06 – 41 208 008 / marte@kien.nu.