Sherborne Samenspel

Omschrijving

Sherborne Samenspel is een “doe”-methode voor ouder en kind.

Sherborne vergroot het zelfvertrouwen bij kinderen en versterkt de hechting tussen ouder en kind. Dit lukt door samenspel, bewegingsspelvormen vanuit de Sherborne bewegingspedagogiek.

Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig kans gehad om positieve, lijfelijke ervaringen op te doen. Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, en op hen te vertrouwen, maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten.

De pedagoog begeleid de spelsessie bij jou thuis en samen met je kind ervaar je het plezier in het bewegen en spelen. Je kind leert te vertrouwen op zijn eigen lijf en leert te vertrouwen op jou als ouder. Door de spelsessie te filmen wordt er samen teruggekeken naar de geslaagde contactmomenten met behulp van video home training.

 • Je kind krijgt meer lichaamsbesef en breidt het bewegingsrepertoire uit
 • Je kind leert voelen met zijn/haar lichaam
 • Je kind leert zijn eigen kracht kennen en op een goede manier in te zetten
 • Je kind durft controle los te laten en kan meer ontspannen
 • Je kind ontwikkelt een gezond zelfvertrouwen
 • Je kind leert op positieve wijze relaties aan te gaan
 • Ouder en kind kunnen met elkaar genieten
 • Ouder en kind doen met elkaar nieuwe, prettige ervaringen op
 • Ouders leren te kijken naar wat hun kind laat zien (o.a. in lichaamstaal) en hierop af te stemmen
 • Je kind ervaart lichamelijke betrouwbaarheid en emotionele beschikbaarheid van jou als ouder
 • Het vertrouwen tussen ouders en kind groeit
 • De veilige hechtingsrelatie wordt bevorderd

Ouder en kind Sherborne kan ook in een groep worden aangeboden.

Op basisscholen kan Sherborne een praktisch, lichaamsgericht programma bieden waarbij middels actieve spelvormen gewerkt wordt aan zelf-ontwikkeling, (zelf)vertrouwen en emotieregulering. Dit sluit heel goed aan bij de belevingswereld van kinderen.

Sherborne wordt aangeboden via Bloei, Pedagogische praktijk www.bloei.frl

 • Filter : Kind en Jeugd, Volwassenen

KieN elementen